21. ÎNVĂȚARE DIGITALĂ - INFORMATICĂ INTERACTIVĂ

21.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar - învăţători, profesori (indiferent de specialitate)
 • Limba de predare: limba maghiară
 • Justificare: Programul se adresează tuturor cadrelor didactice care doresc să utilizeze instrumentele de tehnologia informaţiei și a internetului în procesul de predare – învăţare – evaluare. Contribuie la dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional, prin intermediul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Chiar şi profesorii care sunt captivi ai metodelor pedagogice clasice vor trebui să se familiarizeze cu noile tehnologii. Într-un timp scurt, prezenţa la catedră a unui profesor fără competenţe TIC va fi greu de conceput.
 • Durata: 20 ore
 • Locaţia: Laborator de informatică + sală de clasă
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • folosirea calculatorului și a internetului  în procesul de predare, învăţare și evaluare;
   • crearea lecțiilor interactive: Prezi, Canvas, Peggo, e-Learning;
   • cunoașterea aplicațiilor GoogleDocs (documente, foi de calcul, prezentări, formulare, pagini web), Gmail, Drive, Site;
   • prelucrarea imaginilor;
   • crearea testelor cu aplicația Kahoot, Quizlet, Redmenta.
   • jocuri interactive: pedagogie experiențială, energetizare.
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Calculatorul și internetul

2 ore

Lecții interactive și documente online

6 ore

 Învățare prin jocuri

 4 ore

Prezentări online

4 ore

Teste online

4 ore

Total

20 ore

  • Calendarul programului: 
   • Grupa 1 - Ciuc: 22, 23, 24 martie 2019
   • Grupa 2 - Odorhei: 29, 30, 31 martie 2019 - Mă înscriu
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofolii

21.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi:

Vad Zoltán, profesor de informatică, instructor CISCO, expert Google – Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Oradea, formator
Mihai Adél, profesor învățământ primar – Școala Generală Nr.10, Satu Mare, formator

 • Responsabil program: Csiszér Mária, profesor metodist Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita

21.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25/1 grupă
 • Costul programului/participant: 100 lei