23. ÎNVĂŢAREA EXPERIENŢIALĂ - DEZVOLTARE PERSONALĂ  COMBINATĂ CU METODE DE ART-TERAPIE

23.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: cadre didactice de diverse specialități, diriginți, învățători
 • Limba de predare: limba maghiară
 • Justificare: Metodele educației experiențiale oferă oportunități pentru activități  în cadrul ariilor curriculare Om și societate și Consiliere și orientare, respectiv în cadrul orelor de Dezvoltare personală. Totodată aceste metode pot fi utilizate în organizarea activităților extrașcolare.
  Datorită rolului acestor metode în dezvoltarea personală a elevilor, în dezvoltarea imaginației și creativității, respectiv a inițiativei în școală, este important susținerea cadrelor didactice în utilizarea corectă a metodelor de învățare experiențială, precum și libertatea de a inventa noi metode în funcție de situațiile de învățare din școală;
  Programul oferit este bazat pe trăirea unor experiențe prin jocurile de autocunoaștere, autoexprimare prin artă și joc.
 • Durata: 26 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita sau filiale
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Experimentarea metodelor educației experiențialae combinată cu pedagogie creativă și metode  de art-terapie;
   • Experimentarea procesului: provocare – rezolvare de probleme – cooperare;
   • Gândire divergentă;
   • Utilizarea optimă a valorilor personale;
   • Identificarea relaţiei dintre calităţile personale, valori şi reuşita profesională;
   • Autoreflexie – autoevaluare. Dezvoltarea exprimarii de sine pe parcursul activitatiilor de autoreflectare;
   • Utilizarea unor strategii de comunicare interpersonală pentru a colabora eficient cu ceilalți și a asigura echilibrul emoțional personal în relațiile de grup;
   • Stimularea interacțiunii sociale prin crearea cu ușurință de noi relații
   • Identificarea nevoilor cognitive, afective și sociale specifice  vârsteiÎnvățare experiențială; 
   • Folosirea corectă a  metodelor bazate pe pedagogie creativă în autocunoaștere si dezvoltare personală în grup;
   • Dezvoltarea spiritului de inițiativă pentru derularea unor proiecte de grup.
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Locul și scopul educației experiențiale în școală. Activități, metode și strategii. (învățarea prin descoperire, strategii interactive bazate pe conversație, discuții în grup, strategii de învățare problematizată strategii care valorifică jocul de rol și dramatizarea – pentru construirea unor situații de învățare în care elevii sunt puși în variate contexte de interacțiune, de evaluare critică, de reflecție asupra unor situații de viață, de dezvoltare a creativității și a abilităților socioemoționale.

3 ore

Valorizarea experiențelor proprii în procesul de învățare și autocunoaștere.

3 ore

Metode de autocunoaștere

2 ore

Cum devine experiența învățare în  școala?  Provocare in proces de învățare. Importanta inițiativelor, deciziilor, motivației.

2 ore

Estimarea resurselor individuale și sociale.

2 ore

Descoperirea, analiza valorilor personale.

2 ore

Identitate – credibilitate. Eul real, Eul viitor. Gestionarea emoțiilor. Stima de sine pozitivă.

3 ore

Gestionarea conflictelor. Empatia

Toleranța

Sensibilitatea socială. Valorizarea relațiilor interpersonale.

3 ore

Comunicare în grup, reflectare. Metodele pedagogiei reflective

2 ore

Cooperare în grup. Succes – eșec

1 oră

Nașterea metodelor. Combinarea metodelor. Jocuri creative, dezvoltarea unor metode bazate pe pedagogie creativă.

2 ore

Evaluare

1 ore

Total

26 ore

  • Calendarul programului: 4, 5, 6 februarie 2019
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: auto și interevaluare, chestionare

23.2. Resurse umane:

 • Formator implicat: Orbán Imola, Asociația ”Bóbita" Târgu Secuiesc, trainer certificat în domeniul  educației experiențiale, formator
 • Responsabil program: Erősdi Edit, profesor metodist Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita

23.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 30
 • Costul programului/participant: 110 lei