6. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE EVALUARE ALE CADRELOR DIDACTICE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ LA
EXAMENELE NAȚIONALE

6.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: profesori de Limba și literatura română în învățământul pentru minorități
 • Limba de predare: Limba română
 • Justificare: Programul are drept scop dezvoltarea competenţelor din domeniul evaluării elevilor în vederea pregătirii acestora pentru examenele naționale;
 • Durata: 24 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc și/sau filiale
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Analiza modului de aplicare a prevederilor referitoare la evaluare din metodologiile specifice şi a realizării procesului de evaluare, în contextul evaluării prin teze cu subiect unic şi al examenelor naţionale;
   • Analiza relaţiei dintre obiectivele/ competenţele stabilite în curriculum naţional, cele existente în programele de evaluare/ examene naţionale şi ceea ce se evaluează în mod real prin evaluarea curentă/ formativă, sumativă şi prin evaluarea finală/ prin examene naţionale;
   • Realizarea unui demers complet de proiectare şi realizare a unui instrument de evaluare scrisă/ orală/ practică, de aplicare în condiţii reale şi de analiză a rezultatelor obţinute;
   • Analiza realizării feed-backului (raportarea specifică către elevi, părinţi, şcoală, comunitate) şi a redimensionării procesului de predare – învăţare – evaluare;
   • Exersarea unor bune practici în domeniul performanţelor şi a competenţelor elevilor şi explorarea căilor de transfer al bunelor practici în contexte educaţionale diverse.
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Elemente de noutate în integrarea evaluării în contextul proiectării curriculare.

1 oră

Relaţia dintre programa şcolară şi programa pentru evaluări/ examene naţionale; Obiective/ competenţe din programă şi obiectivele de evaluare. Analiza competenţelor şi proiectarea obiectivelor de evaluare

2 ore

Relaţia dintre metoda şi instrumentul de evaluare. Adecvarea la scopul şi obiectivele evaluării. Metodele „tradiţionale” de evaluare. Metodele “complementare” de evaluare. Tipologia instrumentelor de evaluare corespunzătoare scopului ales. Tipologia testelor scrise şi adecvarea la scopul evaluării.

2 ore

Proiectarea itemilor, ca elemente componente ale instrumentelor de evaluare scrisă. Prezentarea relaţiei dintre variantele de subiecte şi baremele corespunzătoare acestora pentru examenele naționale, administrate în sesiunile anului şcolar anterior. Definiţia itemului din perspectiva evaluării moderne. Introducerea tipologiei itemilor. Itemii obiectivi: avantaje şi dezavantaje în proiectare şi în utilizare.

2 ore

Proiectarea instrumentelor de evaluare scrisă (continuare). Tipologia itemilor: itemii semiobiectivi. Avantaje şi dezavantaje în proiectare şi în utilizare.

2 ore

Proiectarea instrumentelor de evaluare scrisă (continuare). Tipologia itemilor: itemii subiectivi. Avantaje şi dezavantaje în proiectare şi în utilizare.

2 ore

Tipologia baremelor de corectare şi a schemelor de evaluare. Elaborarea şi aplicarea baremului de corectare. Modalităţi de obiectivare a aplicării baremului şi de reducere a diferenţelor de notare; evaluatorul - sursă a variabilităţii aprecierilor. Alte circumstanţe care influenţează aprecierea rezultatelor.

4 ore

Analiza şi interpretarea rezultatelor evaluării. Concordanţa dintre rezultatele învăţării, obiectivele de evaluare formulate, obiectivele/ competenţele programei.

4 ore

Elemente de deontologie a evaluării în context european şi românesc. Factori generativi ai distorsiunilor în procesul evaluării educaţionale. Stereotipii în evaluare (relaţia evaluare curentă/ examene naţionale)

4 ore

Evaluare program

1 oră

 Total

 24 ore

  • Calendarul programului: semestrul II al anului școlar 2018-2019
  •  
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofoliu realizat de către cursanți pe parcursul programului

6.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi:

Mariana Norel, profesor Universitatea Transilvania din Brașov
Mina Maria Rusu, Ministerul Educației Naționale
Dr. Tódor Erika-Mária, profesor Universitatea "Sapientia" Miercurea Ciuc
Stîngă Manuela-Nicoleta, profesor Limba și literatura română, Inspectoratul Școlar Județean Harghita, formator
Bandas Luminița, profesor Limba și literatura română, Școala Gimnazială ”Nagy Imre” Miercurea Ciuc, jud. Harghita, formator

 • Responsabil program:
  Erősdi Edit, profesor metodistCasa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János" Miercurea Ciuc, jud. Harghita

6.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 100
 • Costul programului/participant: 130 lei