12. METODE DE BIBLIOTERAPIE ÎN ACTIVITATEA BIBLIOTECARULUI ȘCOLAR

12.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: bibliotecari școlari, profesori documentariști CDI, cadre didactice, psihologi/consilieri școlari
 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară
 • Justificare: Biblioteca școlară prin activitatea sa contribuie la formarea personalității în general, iar biblioterapia este prezentă ca proces de echilibrare, compensare dar și readaptare. Cunoaşterea particularităţilor de vârstă ale elevilor îi ajută pe bibliotecari în înţelegerea comportamentului şi nevoilor acestora, comunicarea cu ei devenind mult mai eficientă, constructivă. Biblioteca școlară este locul ideal atât din punct de vedere cultural, cât și psihologic, unde elevii se pot întâlni, se simt în siguranță.

Biblioterapia al cărei instrument este cartea, se realizează prin transferul de experiență informațională, acțională, comportamentală, cu valențe educogene. Utilizarea metodei de biblioterapie are drept scop satisfacerea nevoilor de educare, recreere, informare și interrelaționare cu instituția școlară, și cadrele didactice.

Luând în considerare necesitățile elevilor/utilizatorilor pe de o parte, iar, pe de altă parte necesitățile literare, scopul metodei de biblioterapie este, cartea potrivită la timpul potrivit, - o lectură dirijată în scopul înțelegerii dar și rezolvării problemelor relevante ale unui elev/ale unei persoane. Metoda de biblioterapie contribuie la sprijinirea copiilor care au tulburări de comportament, dar și la dezvoltarea copiilor supradotați.

 • Durata: 20 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • dezvoltarea la elevi a conceptului de individualitate
   • dezvoltarea capacității bibliotecarului de a motiva elevii
   • alegerea şi utilizarea metodelor și tehnicilor de cunoaştere adecvate particularităților individuale
   • dezvoltarea inteligențelor multiple
   • dezvoltarea capacității de comunicare și de cooperare
   • valorificarea metodelor și tehnicilor de cunoaștere și activizare a elevilor
   • elaborarea de strategii eficiente ale parteneriatului școală-familie
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Biblioterapie - Forme  și  atribuții

2 ore

Etapele procesului de biblioterapie: pregătire, desfășurare, evaluare

2 ore

Procesul de comunicare, scrierea, citirea, creativitatea ca mijloacele ale metodei de biblioterapie

2 ore

Opere literare, metode de predare a literaturii, dezvoltarea lecturii, scrierii prin metoda biblioterapiei

2 ore

Dezvoltarea personalității, colectivului de elevi

2ore

Bibliotecarul școlar și profesorul, ca asistent de igienă mentală

2 ore

Dezvoltarea competențelor prin biblioterapie

2 ore

Aplicații ale biblioterapiei

5 ore

Evaluare

1 oră

 Total

 20 ore

  • Calendarul programului: 11-13 martie 2019
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor:  plan de activitate prin metoda de biblioterapie

12.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi:

Dr. Bartos Éva, director Biblioteca Națională Széchenyi István Budapesta, Institutul de Biblioteconomie)
Márdirosz Ajka-Klára, bibliotecar Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, formator

 • Responsabil program: Márdirosz Ajka-Klára bibliotecar Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc

12.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25 / 1 grupă
 • Costul programului/participant: 100 lei