20. TABLA INTERACTIVĂ – UTILIZARE OPTIMĂ LA CLASĂ
 

20.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar
 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară
 • Justificare: Transformările societăţii româneşti din ultimii ani, dezvoltarea şi răspândirea informaticii, pătrunderea elementelor moderne de comunicaţii şi tehnologii informatice, impun o pregătire diversificată în acest domeniu. Tot mai multe şcoli sunt/ vor fi echipate cu table interactive, cu ajutorul cărora se pot ţine activităţi de predare cu caracter aplicativ atât la nivelul învăţământului primar cât şi în cel gimnazial sau liceal. Tehnologia multitouch se va regăsi în şcoli prin tabletele propuse a fi în dotarea elevilor încă din ciclul primar. Este necesară formarea cadrelor didactice în această privinţă, pentru că în multe situaţii s-a constatat că tabla este folosită doar ca ecran de proiecţie, utilizarea lor de către cadre didactice este deficitară, lipsind oportunităţile de formare în domeniu.
 • Durata: 20 ore
 • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc sau în unităţi de învăţământ dotate cu tablă interactivă
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate:
   • Abilităţi de utilizare a tablei interactive/ a dispozitivelor cu suport multi-touch;
   • Capacităţi de identificare a contextelor de utilizare a tablei interactive ş/sau a dispozitivelor cu suport multitouch la clasă;
   • Capacităţi de utilizare creativă a softurilor şcolare pe tabla interactivă şi/sau pe dispozitivele cu suport multitouch.
  • Planificarea modulelor tematice:

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Prezentarea detaliată a  tablei interactive/ a meselor multitouch

2 ore

Softuri dedicate tablei interactive/
Softuri dedicate meselor multitouch

8 ore

Aplicaţii – utilizarea la clasă a tablei interactive/ dispozitivelor cu suport multitouch

8 ore

Evaluare program

2 ore

Total

20 ore

  • Calendarul programului: Semestrul II al anului şcolar 2018-2019
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: chestionare, proiecte didactice, probă practică - utilizarea tablei interactive/ dispozitivelor cu suport multitouch;

 20.2. Resurse umane

 • Formatori implicaţi:
  Gyarmati Dénes
  informatician, Liceul Teoretic ”Márton Áron” Miercurea Ciuc, formator, certificat Seria E nr. 0037137
  Csiki Zoltán, Liceul Teoretic ”Salamon Ernő” Gheorgheni, formator, certificat Seria D nr. 032563
  Bőjte Daniel, consilier I.Ş.J. Harghita, formator, certificat Seria E nr. 0037131
 • Responsabil program: Erősdi Edit, profesor metodist Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita

20.3. Criterii economice

 • Număr de cursanţi planificaţi: 50/ 2 grupe
 • Costul programului/participant: 100 lei