29. ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR -
ÎN SPRIJINUL CADRELOR DIDACTICE

29.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: Cadre didactice
 • Limba de predare: Limba maghiară, limba română
 • Justificare:

Necesitatea cunoştinţelor de acordare a primului ajutor este indispensabilă oricărei persoane. Elevii pot deveni victime ale  unor accidente petrecute în timpul diferitelor activităţi şcolare şi extraşcolare. Cadrul didactic trebuie să fie capabil să intervină prompt, până la sosirea serviciului de specialitate. Acest program ţinut de personal calificat al Serviciului de Ambulanţă judeţean Harghita oferă cunoştinţe elementare de prim ajutor indispensabile intervenţiei de urgenţă.

 •  
 • Durata: 10 ore
 • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János”, Miercurea Ciuc şi/sau filiale ale C.C.D.
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate: Parcurgând acest program, participanţii vor fi capabili să:
   • Acorde primul ajutor în caz de hemoragii;
   • Resusciteze în caz de stop cardio-respirator.
   • Execute manevre de acordare a primului ajutor;
   • Acorde primul ajutor în diferite traume, arsuri;
  • Planificarea modulelor tematice:

  TEME ABORDATE

  TIMP ALOCAT

  Teorie: hemostază, traumatologie, arsuri, degerături, resuscitare

  4 ore

  Practică: hemostază, traumatologie

  3 ore

  Resuscitare în stopul cardio-respirator  – BLS

  2 ore

  Evaluare

  1 oră

  Total

  10 ore

  • Calendarul programului:
   Zona Ciuc: 20, 21 martie 2019
   Zona Toplița: 20, 21 martie 2019
   Zona Odorhei: 3, 4 aprilie 2019
   Zona Gheorgheni: 3, 4 aprilie 2019
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: examen teoretic şi practic
 • Mod de atestare: adeverinţă de participare

29.2. Resursele umane

 • Formatori implicaţi: Péter Szilárd, medic Serviciului de Ambulanţă Judeţean Harghita, Csiszér Csaba, Preşedinte Ambulanţă specială TRANSYLVANIA RESCUE TEAM, medici, asistenţi medicali din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Harghita,
 • Responsabil program: Kovács Dorina, profesor metodist C.C.D. Harghita

29.3. Criterii economice

 • Număr de cursanţi planificaţi: 80 (4x20)
 • Costul programului/participant: 110 lei