30. COPILUL HIPOACUZIC -
PERSPECTIVE, POSIBILITĂȚI – TERAPIA NATURAL VERBALĂ

30.1. Criterii curriculare:

 • Public ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar
 • Limba de predare: română, maghiară
 • Justificare:

În România se nasc anual peste 170.000 de copii, iar aproximativ trei din 1.000 se nasc surzi sau cu deficienţe de auz, adică, în fiecare an se nasc aproximativ 500 de copii cu probleme de auz. Pentru aceşti copii, şansa de recuperare şi integrare o reprezintă intervenţia medicală timpurie, urmată de un lung proces de reabilitare prin terapie logopedică specifică. Nedepistarea hipoacuziei la timp duce la o recuperare mult mai grea şi de lungă durată şi afectează şansele copilului de a se integra social şi în învăţământul de masă.

Programul propune o familiarizare cu terapia natural-verbală pentru copiii hipoacuzici, exerciții și jocuri ce pot fi realizate cu acești elevi.

 • Durata: 20 ore
 • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc sau filiale
 • Curriculum-ul programului:
  • Competenţe vizate:
   • Familiarizarea cu problemele copiilor hipoacuzici;
   • Însușirea unor exerciții și jocuri necesare în terapia copilului hipoacuzic;
   • Utilizarea unor tehnici de comunicare specifice;
  • Planificarea modulelor tematice:

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Hipoacuzia

1 oră

Terapia copiilor hipoacuzici implantați cu implant cohlear sau protezați cu proteze auditive

4 ore

Copilul hipoacuzic în educația de masă

5 ore

Implicarea activă a părinților în terapie

4 ore

Intervenția timpurie

5 ore

Evaluare

1 oră

Total

20 ore

 • Calendarul programului: 29, 30 martie, 13 aprilie 2019
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofolii

30.2. Resurse umane

 • Formator: Gál Katalin -  profesor logoped, CJRAE Harghita
 • Responsabili program: Mîndru Elena – inspector școlar I.Ș.J. Harghita, Kovács Dorina profesor metodist C.C.D. Harghita

30.3. Criterii economice

 •  
 • Număr de cursanţi planificaţi: 25/1 grupă
 • Costul programului/ participant: 100 Lei