14. ACTIVITĂȚI ADAPTATE PENTRU ELEVII CU CES

14.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: educatori, învăţători, profesori, consilieri şcolari, logopezi
 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară
 • Justificare: Problematica educaţiei copiilor cu CES a devenit în ultimii ani o preocupare aparte în rândul specialiştilor. Apariţia conceptelor de educaţie integrată şi şcoală incluzivă a determinat modificări fundamentale în percepţia actului educativ.
  Analizând particularităţile specifice procesului de învăţare a copiilor cu diferite tipuri de deficienţă, se ajunge la concluzia că una dintre calităţile esenţiale ale curriculum-ului şcolar vizează un grad cât mai mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se facă diferenţiat.
  Având în vedere creşterea numărului elevilor cu CES şi modificările legislative în domeniu este necesară reactualizarea cunoştinţelor.
 • Durata: 36 ore (20 ore față-n față, 16 ore – muncă individuală)
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc și/sau filiale
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Întocmirea curriculumui adaptat
   • Evaluarea copiilor cu CES
   • Metode şi strategii specifice pentru integrarea copiilor cu CES
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Curriculum adaptat

5 ore

Modalităţi de evaluare a copiilor cu CES

5 ore

Metode şi strategii specifice pentru integrarea copiilor cu CES

5 ore

Evaluarea portofoliului

5 ore

Total

20 ore

  • Calendarul programului: 
   • Grupa Ciuc: 22, 23 februarie, 23 martie 2019
   • Grupa Odorhei: 1, 2, 30 martie 2019
   • Grupa Toplița: 15, 16 martie, 6 aprilie 2019
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: prezentarea portofoliuluit

14.2. Resurse umane:

 • Formator implicat:
  Kos Ibolya
  , profesor logoped la CJRAE, formator certificat  Seria G nr. 00047720
 • Responsabil program: Kovács Dorina - Prof. metodist Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc

14.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25 / 1 grupă
 • Costul programului/participant: 85 lei