16. UTILIZAREA TERAPIEI PRIN MUZICĂ PENTRU REABILITAREA COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE

16.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: învăţători, educatori, diriginţi, profesori de sprijin, psihologi, psihopedagogi în special cei care lucrează cu copii cu cerinţe educative speciale sau cu dificultăţi de învăţare şi de adaptare.
 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară
 • Justificare: Cadrele didactice sunt dornice să utilizeze muzica în procesul de recuperare, acest lucru fiind demonstart şi de prezentarea unui număr mare de cadre la workshopul de meloterapie din cadrul Conferinţei de Terapie prin muzică. Terapia prin muzică este  o metodă care şi-a demonstrat eficienţa în abordarea copiilor cu cerinţe educative speciale, se bazează pe capacitatea înnăscută a persoanei de a reacţiona la muzică, astfel că este eficientă în crearea unor canalede comunicare, dar şi în integrarea senzorială, în exprimarea canalizată a emoţiilor, în stimularea interacţiunii dintre copii, în dezvoltarea inteligenţei emoţionale. De aceea cursul doreşte să vină în sprijinul cadrelor didactice iniţiindu-I şi susţinându-I  în elaborarea unei strategii de intervenţie prin terapie prin muzică, în punerea în practică a acestei strategii pentru cazuri concrete, în găsirea unor modalităţi eficiente de abordare individualizată a unor cazuri, în crearea eficientă a settingului terapeutic.
 • Durata: 20 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc sau filiale
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Identificarea principiilor terapiei prin muzică, a metodelor, a funcţiilor muzicii
   • Exersarea unor jocuri muzicale utile pentru integrarea senzorială şi pentru stimularea interacţiunii de grup
   • Identificarea elevilor care se pretează la intervenţie prin terapie prin muzică
   • Elaborarea şi punerea în practică unei strategii de intervenţie pentru recuperare prin terapia prin muzică pentru un caz concret (individual şi de grup).
   • Găsirea şi implementarea practică pe cazuri concrete a unor soluţii optime de dezvoltare, stimulare a comunicării cu elevii cu diferite deficienţe, prin utilizarea interactivă a muzicii (interactive music making) în diferite situaţii-momente ale sesiunilor muzicale, în concordanţă cu principiile terapiei prin muzică.
   • Justificarea metodei-strategiei utilizate în recuperare
   • Observarea şi interpretarea reacţiilor nonverbale ale clienţilor cu care lucrează
   • Abilitatea de a identifica concret şi de a evalua progresele obţinute prin conceperea şi utilizarea scalelor de evaluare
   • Identificarea punctelor tari şi a dificultăţilor proprii în realizarea holding-ului, în stabilirea limitelor, în respectarea principiilor terapiei prin muzică
   • Prezentarea beneficiilor terapiei prin muzică altor cadre didactice din echipa de lucru, respectiv părinţilor elevilor cu cerinţe educative speciale.
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

MODULE TEMATICE

TIMP ALOCAT

Modulul 1:  identificarea  principiilor terapiei prin muzică, a metodelor, a funcţiei muzicii în comunicare, în exprimarea emoţiilor, prin expunere,  studii de caz înregistrate, dar şi prezentarea unor jocuri muzicale pentru stimularea integrării senzoriale, pentru creşterea coeziunii de grup –prin exemplificare, participare interactivă.

6 ore

Modulul 2: demersuri de proiectare, adaptare, individualizare a intervenţiei, evaluarea intervenţiei prin utilizarea terapiei prin muzică, prin exersare prin jocuri de rol

4 ore

Modulul 3: intervizare, prezentări de caz, autoreflecţie, stimularea găsirii soluţiilor eficiente de abordare a cazurilor concrete de recuperare prin terapie prin muzică şi de dezvoltare a competenţelor personale şi profesionale în utilizarea terapiei prin muzică pe urma experienţei practice, monitorizarea progreselor.

10 ore

Total

20 ore

  • Calendarul programului: anul școlar 17-19 mai 2019.
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Evaluarea cursanţilor se va face pe baza proiectului de intervenţie propus în cadrul jocului de rol, urmărindu-se respectarea principiilor terapiei prin muzică în cadrul jocului de rol pe un caz fictiv, pe baza unei grile de evaluare, a fişei de evaluare finală, pe baza unui raport de activitate/studiu de caz scris ulterior.

16.2. Resurse umane:

 • Formatori implicați:
  Szabó Maria-Monica psiholog - formator în utilizarea terapiei prin muzică pentru copiii cu CES, psiholog principal  în psihopedagogie specială, psihoterapeut sub supervizare în hipnopsihoterapie ericksoniană, psihoterapeut sub supervizare în psihoterapie familială, formare în co-counseling, formator
  Kristóf Károly – psihopedagog, masterat în meloterapie, formator
 • Responsabil program: Kovács Dorina, profesor metodist Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita

16.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 20/ 1 grupă
 • Costul programului/participant: 250 lei