17. ELEMENTE DE MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

17. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: directorii şi directorii adjuncţi care au o experienţă în management mai mică de 5 ani
 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară
 • Justificare: În ultima vreme, în judeţul nostru nu au fost organizate formări continue gratuite în domeniul managementului educaţional, fapt ce a condus ca numai o parte a personalului de conducere a unităţilor de învăţământ să poată participa la asemenea formări; ca urmare a organizării concursului pentru directori şi directori adjuncţi din învăţământul preuniversitar, vor exista unităţi de învăţământ cu personal de conducere nou în funcţie, care nu are încă experienţa necesară pentru a putea face faţă cu uşurinţă atribuţiilor manageriale. Elementele de management care vor fi achiziţionate prin această formare vor constitui un sprijin pentru iniţierea activitatăţii lor manageriale.
 • Durata: 24 ore
 • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János”, Miercurea Ciuc
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate: Parcurgând acest program, participanţii îşi vor dezvolta:
   • Competenţe în vederea asigurării standardelor de performanţă şi calitate în învăţământul preuniversitar prin actualizarea unor cunoştinţe privind funcţiile şi stilurile manageriale;
   • Flexiblitate faţă de tendinţele inovatoare necesare dezvoltării profesionale;
   • Abilităţi specifice procesului managerial.
  • Planificarea modulelor tematice:

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Funcţii şi stiluri manageriale

4 ore

Elaborarea documentelor manageriale

4 ore

S.C.M.I.

4 ore

Comunicare instituțională

4 ore

Aplicaţii – elaborarea documentelor

6 ore

Evaluare

2 ore

Total

24 ore

  • Calendarul programului: Semestrul II al anului şcolar 2018-2019
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofoliu

17.2. Resurse umane

 • Formatori implicaţi: Bartolf Hedwig, inspector şcolar I.Ș.J. Harghita, formator
 • Responsabili program: Kovács Dorina profesor metodist Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita

17.3. Criterii economice:

 • Număr de cursanţi planificaţi: 25/ 1 grupă