Hu | Ro

4. INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU – CLASA A V-A

Furnizor: Casa Corpului Didactic Brăila
Nr. deciziei de acreditare: O.M. nr. 4586/09.08.2017
Categorie: 1
Nr. ore: 60
Nr. credite profesionale transferabile: 15
Formatori: Formatori acreditaţi în cadrul programului
Locaţie: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” – Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Grup ţintă: Cadre didactice care predau Informatică și TIC în învățământul preuniversitar

Taxă de participare: 230 lei

Scopul programului: este abilitarea cadrelor didactice care predau Informatică și TIC la clasa a V-a, în vederea implementării noului curriculum la gimnaziu.