Hu | Ro

5. METODA PROIECTULUI

5.1. Criterii curriculare:

 • Public ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar
 • Limba de predare: Limba maghiară
 • Justificare:

Învățarea pe bază de proiect trezește interesul elevilor prin participarea lor activă, permite dobândirea unor  deprinderi  şi  abilităţi  prin  care,  ulterior, se  poate  realiza  înţelegerea şi producerea unor raţionamente autentice, devenind astfel participanţi activi în viaţa comunităţii. Proiectele se dezvoltă pornind de la întrebări provocatoare care nu pot primi răspunsuri prin învățarea bazată pe memorare. Prin proiecte elevii își asumă rolurui active: cel care rezolvă problema, cel care ia decizia, cel care efectuează investigații și responsabilul cu documentarea. Învăţarea pe bază de proiecte este un model de instruire care îi implică pe elevi în activităţi de investigare a unor probleme obligatorii şi au drept rezultat obţinerea unor produse autentice.

Programul oferă exemple concrete de aplicare a matodei proiectului.

 • Durata: 30 ore
 • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc și/sau filiale
 • Curriculum-ul programului:
 • Competenţe vizate:
 • Planificarea şi proiectarea demersului didactic în metoda proiectului;
 • Managementul procesului de predare-învăţare-evaluare specific metodei;
 • Comunicare şi relaţionare cu elevii folosind metode de cooperare;
 • Lucrul în echipă – competență pentru viață;
 • Utilizarea optimă a factorilor spaţio-temporali în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ;
 • Planificarea modulelor tematice:

MODULE TEMATICE

TIMP ALOCAT

Prezentarea metodei proiectului

2 ore

Managementul metodei proiectului: analiză, proiectare, implementare

5 ore

Tipuri de proiecte, avantaje și oportunități

5 ore

Alegerea temei, organizarea colectivului de elevi, interdisciplinaritate, durată, număr de participanți

5 ore

Exemple de bune practici (proiecte realizate la nivelul clasei, proiecte realizate la nivelul școlii)

5 ore

Integrarea proiectelor în procesul de învățare

4 ore

Posibilități de evaluare în cadrul metodei proiectului

3 ore

Evaluare

1 oră

Total

30 ore

  • Calendarul programului: Semestrul II al anului școlar 2019-2020
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Unități de învățare, planuri/secvențe de lecții care implică aplicarea metodei proiectului

5.2. Resurse umane

 • Formatori implicați: Mandák Csaba, Tratnyek Magdolna formatori abilitați ai Asociației Innovatív Pedagógiai Műhely NKft., profesori metodişti ai C.C.D. Harghita cu certificat de formator.
 • Responsabili program: Erősdi Edit, profesor metodist C.C.D. Harghita