Hu | Ro

6. JOC ... TEATRU

5.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: profesori de limbă și literatură română 
 • Limba de predare: Limba română
 • Justificare:

”Copilul râde: Înțelepciunea și iubirea mea e jocul”( L. Blaga)

Jocul este o poartă spre învățare, pentru orice vârstă. Noile programe sugerează noi abordări în cadrul demersului didactic, care să  creeze situații de învățare. Cursul vine cu exemple concrete de activități care să poată fi aplicate la clasă imediat și care să aducă rezultate pozitive la Limba și literatura română.

 •  
 • Durata: 12 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc și/sau filiale
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Capacitatea de a folosi metode interactive în cadrul actului educațional;
   • Proiectarea de activități care cresc motivația pentru învățarea limbii române;
   • Utilizarea de tehnici de stimulare a creativităţii şi a motivaţiei în învăţare;
   • Conceperea şi utilizarea materialelor/ mijloacelor de învăţare
  •  
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Jocul pentru predarea limbii și literaturii române

 4

Kahoot-prezentare; concepere de jocuri pe echipe

 3

Teatrul ca metodă de predare a limbii române

4

Evaluare

1 oră

Total

 12 ore

  • Calendarul programului: 23-24 aprilie 2020
 •  
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofolii, proiecte şi activităţi practice, studii de caz, dezbateri de grup, promovarea unei schiţe de proiect

5.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi:
  Bandas Luminița, profesor de Limba și literatura română, Școala Gimnazială "Nagy Imre" Miercurea Ciuc, formator, certificat Seria E nr. 0213540
 • Responsabil program: 
  Kovács Dorina, profesor metodist, Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Miercurea Ciuc

​​​​​​​5.3. Taxa de participare: 60 lei

​​​​​​​​​​​​​​