Hu | Ro

7. METODE DE SPIJIN PENTRU ÎNVĂȚARE PERSONALIZATĂ

7.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: personal didactic din învățământul preuniversitar
 • Justificare:  

”Pedagogia este lumea diferențelor”. Învățarea personalizată este o modalitate de abordare a procesului instructiv-educativ bazată pe nevoile, interesele, aspirațiile fiecărei persoane în parte. Scopul programului este îmbogățirea pachetului de metode aplicabile în clasă, cu menirea de a trezi interesul și motivația pentru învățare și cooperare. Cadrul didactic trebuie să admită că învățarea este un proces individual, că are loc pe mai multe căi și în mai multe feluri. Elevul nu trebuie văzut ca un recipient care absoarbe informațiile în mod pasiv, cunoștințele se acumulează prin semnificația personală pe care o acordă elevul stimulilor educaționali.

Cursanții vor face cunoștință cu teoria inteligențelor multiple (Gardner) precum și cu posibilitățile de aplicare ale acestora.

  •  
 • Durata: 30 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Asigurarea condițiilor, resurselor de explorare directă și de colaborare pentru exersarea mecanismelor mentale implicate în cunoaștere;
   • Focalizarea pe construirea cunoașterii de către elevi pe procesele cognitive implicate direct.
   • Stabilirea relației între cunoștințele prescrise în programă și cele anterioare ale elevilor (informații, experiențe) cu valorificarea lor în noua construcție cognitivă.
   • Competența de a prevedea un context adecvat, a-l analiza critic, a-l utiliza Abordarea, în activitatea didactică, a metodelor specifice gândirii critice
   • Asimilarea continuă de noi competente descrise în standardele profesionale;
   • Aplicarea strategiilor didactice de utilizare eficientă a mijloacelor/ auxiliarelor didactice în procesul de învățământ;
   • Deschidere fată de tendințele inovatoare necesare dezvoltării profesionale.
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Cunoașterea elevului – particularitățile de vîrstă

3 ore

Stiluri de învățare – strategii de învățare

3 ore

Generațiile X, Y, Z

3 ore

Teoria inteligențelor multiple (Gardner) - Chestionarul

3 ore

Relația profesor-elev

3 ore

Metode și mijloace pentru actualizarea cunoștințelor anterioare în vederea planificării învățării

3 ore

Cunoaștere, diferențiere, intercunoaștere, spirit de întrajutorare în procesul de învățare

3 ore

Teoria constructivistă

3 ore

Etapele lecției

3 ore

Evaluare formativă

2 ore

Evaluare

1 oră

Total

30 ore

    •  
  • Calendarul programului: Semestrul II anul școlar 2019-2020
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Portofoliu

7.2. Resurse umane

 • Formatori implicați: Mandák Csaba, Tratnyek Magdolna formatori abilitați ai Asociației Innovatív Pedagógiai Műhely NKft., profesori metodişti ai C.C.D. Harghita cu certificat de formator.
 • Responsabili program: Erősdi Edit, profesor metodist C.C.D. Harghita