Hu | Ro

10. APLICAREA METODEI FIRMEI DE EXECIȚIU
ÎN LICEELE TEHNOLOGICE PROFIL SERVICII

10.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: profesori de discipline tehnice, profesori de educaţie antreprenorială i
 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară
 • Justificare:

Conform curriculumului național pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, profil servicii modulele de specialitate sunt structurate astfel încât după o oră de teorie, cele învățate trebuiesc aplicate în cadrul laboratoarelor tehnologice având în centru metoda firmei de exercițiu.

Pentru a se familiariza cu noţiunea de antreprenoriat şi a se cunoaşte demersurile înfiinţării unei firme în viaţa reală, este strict necesară cunoaşterea problemelor concrete cu care se confruntă un viitor antreprenor, care a terminat recent şcoala şi vrea să se încadreze pe piaţa muncii.

Modulele de specialitatete profil servicii sunt centrate în primul rând pe rezultatele învățării și vizează dobândirea de cunoșt ințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii, luând în considerare și SPP-le corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4.

  •  
 • Durata: 20 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Familiarizarea elevilor cu activitățile specifice firmei reale;
   • Simularea operațiunilor și a proceselor economice specifice mediului real de afaceri;
   • Perfecționarea limbajului specific afacerilor;
   • Dezvoltarea de competențe necesare unui întreprinzător dinamic: gândire critică, luare de decizii, asumarea responsabilității, lucrul în echipă, inițiativă, autoorganizare și autoevaluare a resurselor individuale;
   • Facilitarea trecerii absolvenților de la școală la viața activă și a adapării la nevoile pieței muncii
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Concepte, modalităţi noi despre program

1 ore

Cunoştinţe privind iniţierea unei afaceri şi demersurile înfiinţării unei firme. Planficarea activității în firme de exercițiu. Evenimente specifice în firme de exercițiu.

6 ore

Cunoştinţe minimale de contabilitate, operaţii economice şi resurse umane

6 ore

Cunoştinţe minimale de marketing și comerț. Instrumente specifice TIC utilizate în firma de exercițiu

6 ore

Evaluare

1 ore

 Total

 20 ore

  •  
  • Calendarul programului: 
   • Grupa Odorhei: 30 ianuarie - 5, 6 februarie 2020
   • Grupa Ciuc: 30 ianuarie - 6, 7 februarie 2020
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor:  plan de activitate prin metoda de biblioterapie

10.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi: Kedves Mónika, Inspector şcolar - învățământ profesional și tehnic, ISJ Harghita, Mózes Csongor, Profesor – Liceul Tehnologic „ Jonnes Kájoni” Miercurea Ciuc, metodist de specialitate, Szilágyi István, Profesor – Liceul Tehnologic „Kós Károly” Odorheiu Secuiesc - metodist de specialitate formator,
 • Responsabil program: Csiszér Mária, profesor metodist Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc