Hu | Ro

20. ÎNVĂŢAREA EXPERIENŢIALĂ - DEZVOLTAREA PERSONALĂ A CADRELOR DIDACTICE COMBINATĂ CU METODE DE ART-TERAPIE

20.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: cadre didactice de diverse specialități, diriginți, învățători
 • Limba de predare: Limba maghiară, Limba română
 • Justificare:

Metodele educației experiențiale oferă oportunități pentru activități  de  autocunoaştere şi dezvoltare personală pentru cadrele didactice. Acest curs tip training  permite rezolvarea unor probleme care se ivesc din lipsă de autocunoaștre profesională. Propria experiență trăită în acest curs, oferă încredere dirigintelui, astfel va putea  să introducă exercițiile, jocurile învățate în orele de  Consiliere și orientare, în orelor de Dezvoltare personală și alte activități extrașcolare. Programul oferit este bazat pe trăirea unor experiențe prin jocurile de autocunoaștere, autoexprimare prin artă și joc indoor si outdoor pe diferite tematici provocatoare.

 •  
 • Durata: 30 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita sau filiale
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Experimentarea metodelor educației experiențiala combinate cu metode  de art-terapie;
   • Experimentarea procesului: provocare – rezolvare de probleme – cooperare;
   • Gândire divergentă;
   • Utilizarea optimă a valorilor personale;
   • Managementul emoţiilor. Nivelul emoţional-dimensiune a personalităţii
   • Managementul conflictului, strategii pentru rezolvarea conflictelor
   • Identificarea relaţiei dintre calităţile personale, valori şi reuşita profesională;
   • Autoreflexie – autoevaluare. Dezvoltarea exprimării de sine pe parcursul activităților de autoreflectare;
   • Utilizarea unor strategii de comunicare interpersonală pentru a colabora eficient cu ceilalți și a asigura echilibrul emoțional personal în relațiile de grup;
   • Stimularea interacțiunii sociale prin crearea cu ușurință de noi relații
  •  
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Locul și scopul educației experiențiale în  procesul de dezvoltare personală profesională

2 ore

Valorizarea experiențelor proprii în procesul de  autocunoaștere

3 ore

Metode de autocunoaștere

2 ore

Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos

5 ore

Dezvoltare emoţională şi socială

3 ore

Estimarea resurselor individuale și sociale

2 ore

Descoperirea, analiza valorilor personale

2 ore

Identitate – credibilitate. Eul real, Eul viitor. Gestionarea emoțiilor.
Stima de sine

3 ore

Gestionarea conflictelor

2 ore

Cooperare în grup. Succes – eșec

1 oră

Metode de autocunoaştere combinate cu art-terapie

3 ore

Planul individual de dezvoltare personală

1 ora

Evaluare

1 ore

Total

30 ore

  •  
  • Calendarul programului: octombrie 2019 -  iunie 2020, la sfârşit de săptămână și vacanțe
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: auto și interevaluare, chestionare

20.2. Resurse umane:

 • Formator implicat:
  Orbán Imola, Asociația ”Bóbita" Târgu Secuiesc, trainer certificat în domeniul  educației experiențiale, formator certificat cod COR 241205, seria F nr. 0154394
 • Responsabil program: Erősdi Edit, profesor metodist Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita