Hu | Ro

27. ŞCOALA DE VARĂ ”ACADEMIA BOLYAI – 2020”

 

 •  

27.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: personalul didactic preuniversitar de toate specialităţile, personalul didactic auxiliar şi nedidactic
 • Limba de predare: Limba maghiară
 • Justificare:

Şcoala de vară “ACADEMIA BOLYAI–2020” ajunsă la ediţia a XXVIII-a, este orientată spre lărgirea orizontului profesoral al cadrelor didactice, introducerea unor cunoştinţe şi abordări noi în vederea formării metodelor performante ale predării, introducând modele şi tehnici noi de predare-învăţare. Programul conţine pe lângă conferința de deschidere cursuri de formare continuă pe secțiuni, seminarii metodice, psiho-pedagogice şi activităţi practice realizate prin ateliere de lucru şi traininguri.

În cadrul secţiunilor sunt formări pentru învăţători şi profesori pe linia diferitelor materii de bază în domeniul didacticii specialităţii, dar prezentându-se şi un larg interes pentru ca interdisciplinaritatea și creativitatea să se realizeze cât mai prielnic. Limbile străine sunt prezente şi ele, dat fiind faptul că viitorul elevilor de azi le va pretinde ca limba străină vorbită să fie un mijloc de comunicare în orice domeniu.

Şcoala de vară “ACADEMIA BOLYAI–2020” oferă cunoștințe, informații utile şi pentru profesori-ingineri şi maiştri instructori, profesori de arte plastice şi de artă muzicală, dar şi cadrelor didactice care conduc cercuri de elevi în următoarele domenii: îndeletniciri practice, desen – arte plastice, instrumente muzicale – cor, cântece şi dansuri populare, proiectându-se pe fiecare domeniu câte o subsecţiune.

Şcoala de vară “ACADEMIA BOLYAI – 2020” este un bun prilej pentru schimburi de experienţă şi opinii marcând procesul didactic-educaţional, gândire comună despre metodele pedagogice şi psihologice aplicabile în influenţarea pozitivă a atmosferei din şcoală şi a îmbunătăţirii randamentului şcolar. Cunoaşterea reciprocă a rezultatelor, succeselor sau a eşecurilor didactico-educaţionale ajută depistarea cauzelor, găsirea de rezolvări valabile, bine fondate ştiinţific şi pedagogico-didactic.

 • Durata: 40 ore/secţiune
 • Locul desfăşurării activităţii:
   • Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János”, Miercurea Ciuc şi filiale
   • Centrul Educaţional ”Teleki” Sovata
   • Universitatea SAPIENTIA EMTE, Miercurea Ciuc

27.2. Resurse umane

 • Formatori implicaţi: formatori, profesori, lectori, traineri ai instituţiilor de formare, universităţilor din ţară şi de peste hotare, lista formatorilor se va definitiva în semestrul II al anului școlar 2019-2020
 • Responsabil program: Burus-Siklódi Botond, director Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, Csiszér Mária, Erősdi Edit, Kovács Dorina profesori metodiști ai Casei Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc
 • Parteneri instituţionali:
  Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România
  Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca;
  Universitatea Transilvania din Braşov,
  Universitatea SAPIENTIA – facultăţile din Miercurea Ciuc,
  Instituţii de studii superioare din ţară şi străinătate.