Hu | Ro

21. COOPERAREA DINTRE CADRU DIDACTIC ȘI ELEVI ÎN SPAȚIUL DIGITAL

21.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preșcolar, primar și gimnazial
 • Limba de predare: Limba maghiară
 • Justificare:
  Profesorul secolului 21 trebuie să pregătească elevii pentru viitor și nu pentru prezent. Acest lucru presupune viziune, iar în plan acțional o preocupare sistematică pentru a dezvolta elevilor „abilitățile secolului 21”: comunicare, cooperare, gândire critică, creativitate (Partnership for 21st Century Learning). Nativii digitali sunt copiii și tinerii care au crescut folosind computerele, telefoanele mobile şi alte instrumente ale erei digitale. Interacțiunea lor cotidiană cu aceste mijloace le determină așteptări, preferințe și le influențează modul în care percep și procesează informația, aspecte cu evidente implicații educaționale. Unii dintre ei sunt în ceea ce privește abilitățile digitate net superiori dascălilor lor, care fac parte din categoria „imigranților digitali”, adică a celor care nu au fost născuți în era digitală, dar care la un anumit moment al vieții lor au devenit fascinați și au adoptat diferite aspecte ale noilor tehnologii (Prensky, 2001). Pentru a intra in conexiune cu acești tineri și copii, profesorii trebuie  să vorbească limba  lor, să  valorifice abilitățile lor  pentru oferirea   de noi experiențe  de  învățare  (Cucoș,  2008).  Noile  tehnologii  de  informare  și comunicare  pot  ușura intruirea, pot să îi  confere  acesteia noi  dimensiuni  în  spațiul  virtual  (jocuri virtuale, grupuri de discutii, clase mobile, resurse on line, proiecte de grup on line, portofolii digitate etc.). Integrarea tehnologiei  în  practicile  de  instruire  aduce  experiențele  de  învățare  la  un  alt  nivel  și  mult  mai apropiat de limbajul generației nativilor digitali. 
 • Durata: 30 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc și/ sau filiale
 • Curriculum-ul programului
   •  
  • Competenţe vizate
   • Să cunoască natura,  rolul şi a posibilităţile tehnologiei digitale în viaţa cotidiană, principalele funcţii ale calculatorului;
   • Să cunoască oportunităţi şi riscuri potenţiale ale internetului şi ale comunicării cu ajutorul mediilor electronice;
   • Să înţeleagă modului prin care tehnica digitală poate constitui un suport pentru creativitate şi inovaţie;
   • Deprinderi/ aptitudini de a căuta, a colecta şi a procesa informaţia, de a folosi informaţia într-un mod critic şi sistematic, apreciind relevanţa acesteia şi diferenţiind informaţia reală de cea virtuală prin identificarea legăturilor dintre acestea;
   • Deprinderi de a accesa, a explora şi a utiliza serviciile de pe Internet, de a folosi calculatorul pentru a sprijini o gândire critică, creativitatea şi inovaţia;
   • Atitudine critică şi reflexivă faţă de informaţia disponibilă, utilizarea responsabilă a mijloacelor interactive, interes de implicare în comunităţi şi în reţele cu scopuri culturale, sociale şi/ sau profesional;
   •  
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Caracteristicile generațiilor X, Y, Z – Cine pe cine învață?

3 ore

Autocunoaștere personală și profesională în lumea digitală

3 ore

Instrumente utile tentru a sprijini colaborarea profesorilor în spațiul digital

3 ore

Pedagogia digitală

3 ore

Învățarea colaborativă

4 ore

Instrumente de învățare: Drive, Dropbox, Easyelly, Strawpool, Google Forms, Canvas

4 ore

Învățarea sprijinită de TIC – Relația dintre obiective de învățare și instrumentele de învățare

4 ore

Soluții concrete/ schimb de experiență /Exemple de programe, site-uri ce pot fi utilizate la clasă

4 ore

Evaluare

2 ore

Total

30 ore

    •  
  • Calendarul programului: Semestrul II al anului școlar 2019-2020
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofolii individuale
 •  

21.2. Resurse umane:

 • Formatori:  Mandák Csaba, Tratnyek Magdolna formatori abilitați ai Asociației Innovatív Pedagógiai Műhely NKft., profesori metodişti ai C.C.D. Harghita cu certificat de formator.
 • Responsabil program: Erősdi Edit, profesor metodist Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita