Hu | Ro

24. ÎNVĂŢAREA EXPERIENŢIALĂ - DEZVOLTARE PERSONALĂ a elevilor COMBINATĂ CU METODE DE ART-TERAPIE

24.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: cadre didactice de diverse specialități, diriginți, învățători
 • Limba de predare: limba maghiară
 • Justificare:

Metodele educației experiențiale oferă oportunități pentru activități  în cadrul ariilor curriculare Om și societate și Consiliere și orientare, respectiv în cadrul orelor de Dezvoltare personală. Totodată aceste metode pot fi utilizate în organizarea activităților extrașcolare.

Datorită rolului acestor metode în dezvoltarea personală a elevilor, în dezvoltarea imaginației și creativității, respectiv a inițiativei în școală, este important susținerea cadrelor didactice în utilizarea corectă a metodelor de învățare experiențială, precum și libertatea de a inventa noi metode în funcție de situațiile de învățare din școală;

Programul oferit este bazat pe trăirea unor experiențe prin jocurile de autocunoaștere, autoexprimare prin artă și joc.

  •  
 • Durata: 30 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita sau filiale
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Experimentarea metodelor educației experiențiale combinată cu pedagogie creativă și metode de art-terapie;
   • Experimentarea procesului: provocare – rezolvare de probleme – cooperare;
   • Gândire divergentă;
   • Utilizarea optimă a valorilor personale;
   • Identificarea relaţiei dintre calităţile personale, valori şi reuşita profesională;
   • Autoreflexie – autoevaluare. Dezvoltarea exprimării de sine pe parcursul activităților de autoreflectare;
   • Utilizarea unor strategii de comunicare interpersonală pentru a colabora eficient cu ceilalți și a asigura echilibrul emoțional personal în relațiile de grup;
   • Stimularea interacțiunii sociale prin crearea cu ușurință de noi relații
   • Identificarea nevoilor cognitive, afective și sociale specifice  vârstei. Învățare experiențială; 
   • Folosirea corectă a  metodelor bazate pe creativitate în autocunoaștere și dezvoltare personală în grup;
   • Dezvoltarea spiritului de inițiativă pentru derularea unor proiecte de grup.
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Locul și scopul educației experiențiale în școală

2 ore

Cum devine experiența învățare în școală?

2 ore

Gestionarea emoțiilor

2 ore

 Stima de sine

2 ore

Povești și joc dramatic combinat cu metode bazate pe arte și joc

2 ore

Descoperirea luminii interioare. Metode bazata pe 3 tematici combinate cu metode bazate pe joc, arte plastice și mișcare (dans, improvizații, etc.)

1 oră

 Empatia - Toleranța

2 ore

Sensibilitatea socială

3 ore

Comunicare în grup. Autoreflectare

2 ore

Metodele pedagogiei reflective. Pedagogul facilitator

2 ore

Cooperare în grup

2 oră

Managementul stresului

2 ore

 Bazele programului copping pentru depășirea anxietății și a stresului

3 ore

Aplicații practice, Jocuri creative, dezvoltarea unor metode bazate pe creativitate. Inițializarea unor proiecte pe diferite tematici.

2 ore

Evaluare

1 oră

Total

30 ore

  •  
  • Calendarul programului: Semestrul I și II al anului școlar 2019-2020.
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: auto și interevaluare, chestionare

24.2. Resurse umane:

 • Formator implicat:
  Orbán Imola, Asociația ”Bóbita" Târgu Secuiesc, trainer certificat în domeniul  educației experiențiale, formator certificat cod COR 241205, seria F nr. 0154394
 • Responsabil program: Erősdi Edit, profesor metodist Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, jud. Harghita