Hu | Ro

1. EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR* (Management Educațional)

 

Furnizor: Asociaţia Egomundi Călăraşi
Nr. deciziei de acreditare: acreditat, . OM nr. 4737/ 09.08.2019
Nr. credite profesionale transferabile: 30
Formatori: specialişti din învăţământul universitar şi preuniversitar
Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” - Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Grup ţintă: Personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar

Competențe generale

  1. Competenţe de organizare, îndrumare și control caracteristice unui management educațional eficient.
  2. Competenţe de gestionare și integrare a resurselor umane.
  3. Competenţe de comunicare şi relaţionare în managementul educațional.
  4. Competenţe de autoevaluare/evaluare pentru eficientizarea managementului calității.
  5. Competenţe psiho-sociale necesare progresului profesional.
  6. Competenţe care vizează dezvoltarea instituţională prin intermediul proiectelor.

*Taxa de participare pentru cele două module de Management educațional este de 850 lei, iar plata se face eșalonat pe parcursul programului.