Hu | Ro

3. INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE

 

Furnizor: Asociaţia Egomundi Călăraşi
Nr. deciziei de acreditare: OM 3997/ 14.05.2019
Nr. credite profesionale transferabile: 30
Formatori: specialişti din învăţământul universitar şi preuniversitar
Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” - Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Grup ţintă: Personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar

Competențe generale

  1. Competențe de înțelegere și aprofundare a dimensiunilor și valențelor noționii de inteligență emoțională.
  2. Competențe de valorificare a emoției și creativității din perspectiva esenței naturii umane.
  3. Competențe de înțelegere a comunicării emoționale raportate la comunicarea didactică.
  4. Competențe de conștientizare a noțiunii de cultură emoțională.
  5. Competențe de înțelegere a rolului dezvoltării personale și profesionale.
  6. Competențe de formare a strategiilor de stimularea a inteligenței emoționale.

Taxă de participare este de 450 lei iar plata se face eșalonat pe parcursul programului.