Protecția datelor personale în cadrul CCD Harghita

Date de contact
În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Casa Corpului didactic "Apáczai Csere János" Harghita datele de contact sunt:

  • Adresa poștală:
    CCD Harghita - Responsabilul cu protecția datelor,
    Str. Toplița nr. 20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita
  • Adresa de e-mail: gdpr@ccdhr.eu

Informații utile

Exercitarea drepturilor
Casa Corpului Didactic Harghita prelucrează date cu caracter personal în baza atribuțiilor legale conferite de calitatea de serviciu public deconcentrat al autorității publice Ministerul Educației Naționale.
În calitate de persoană vizată vă puteți exercita drepturile, în scris, utilizând datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor din cadrul Casa Corpului Didactic Harghita disponibile mai sus, utilizând modelele de cerere: