3. INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE

 

Furnizor: Asociaţia Egomundi Călăraşi
Nr. deciziei de acreditare: OM 3997/ 14.05.2019
Nr. credite profesionale transferabile: 30
Formatori: specialişti din învăţământul universitar şi preuniversitar
Modul de desfășurare: online, 50% din program va fi online meeting, iar 50% activități pe platformă

Grup ţintă: Personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar

Competențe generale

  1. Competențe de înțelegere și aprofundare a dimensiunilor și valențelor noționii de inteligență emoțională.
  2. Competențe de valorificare a emoției și creativității din perspectiva esenței naturii umane.
  3. Competențe de înțelegere a comunicării emoționale raportate la comunicarea didactică.
  4. Competențe de conștientizare a noțiunii de cultură emoțională.
  5. Competențe de înțelegere a rolului dezvoltării personale și profesionale.
  6. Competențe de formare a strategiilor de stimularea a inteligenței emoționale.

*Taxa de participare este de 450 lei, iar plata se face până la finalizarea programului.