Ahány könyv, annyi élmény – szakmai nap az olvasásról, olvasásért

 

A csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével együttműködve 2023. március 31-én, pénteken

Ahány könyv, annyi élmény – szakmai nap az olvasásról, olvasásért címmel szakmai napot szervez Hargita és Kovászna megyei magyar nyelv és irodalom szakos tanárok, tanítók, iskolai/városi/megyei könyvtárosok, könyvtárért felelős pedagógusok számára.

            A szakmai nap, tapasztalatcsere során a résztvevő pedagógusok, tanítók és könyvtárosok megbeszélik azokat az olvasással kapcsolatban felmerülő problémákat és teendőket, amelyekkel szembesülnek nap mint nap. Az utóbbi években számos nemzetközi szövegértési mérés eredményei egyre inkább középpontba állítják az olvasással kapcsolatos képességek, készségek fejlesztését. Ebben kiemelt szerep jut elsősorban a tanítóknak, a magyar nyelv és irodalom szakos tanároknak és az iskolai könyvtárosoknak is, pedagógiai tevékenységük elengedhetetlen része az olvasási-, szövegértési készségek fejlesztése, valamint az olvasás folyamatos ösztönzése.

A szakmai nap – az előadások, tapasztalatcsere révén – szeretné körüljárni:

 • az olvasás fejlesztését, az olvasóvá nevelést segítő iskolai tanítói/tanári/ könyvtárosi kompetenciákat, módszereket és eljárásokat;
 • az olvasáspedagógia alapjait, az értő/szövegértő/elemző olvasás technikáit és fogalmi kereteit középpontba helyező olvasástanítást, fejlesztést;
 • az olvasáspedagógiai feladatokat, gyakorlati tennivalókat az osztályban/iskolai könyvtárban;
 • a gyakorlati megvalósításhoz szükséges olvasásfejlesztés és felzárkóztatás módszertanát az olvasáspedagógia tekintetében;
 • olvasásalapú, élményközpontú anyanyelv és irodalomtanítást segítő tanítói/tanári kompetenciákat, módszereket és eljárásokat;
 • az olvasásképességfejlesztő irodalomtanítás sajátosságait;
 • az olvasást középpontba helyező anyanyelv és irodalomtanítást;
 • az általános és középiskolai magyar órán alkalmazható módszereket, amelyek segítik a tanulói kompetenciák fejlesztését, kiemelten a szövegértést és a szövegalkotást, valamint a kommunikációs kompetenciát, az együttműködési és a szociális kompetenciák fejlesztésére szolgáló kooperatív technikákat;
 • az olvasásra való ösztönzés különféle gyakorlatait, módszereit;
 • a nemzetközi szövegértési mérések értelmezéseit;
 • az iskolai/különféle korosztálybeli olvasási szokásokat;
 • a kommunikációs képességek fejlesztését középpontba helyező tanítói/tanári/könyvtárosi kompetenciákat, a konstruktivitás képességeit.

            A tapasztalatcsere plenáris előadásait workshop jellegű tevékenység követi, ezért arra kérjük/bíztatjuk a Hargita és Kovászna megyei tanítókat, magyar nyelv és irodalom szakos tanárokat, iskolai könyvtárosokat/könyvtárért felelős pedagógusokat, hogy – túl a részvételen –, készüljenek kisebb bemutatóval kollégáik számára saját tapasztalataikról, rendezvényeikről, ötleteikről, amelyek az olvasás fejlesztésére, elmélyítésére, népszerűsítésére szolgáltak, vagy hasznosak lehetnek a jövőre nézve a tanulók olvasóvá nevelésének szempontjából.

A rendezvényre 2023. március 27., hétfőig lehet bejelentkezni az alábbi linken

https://forms.gle/2sRyLKxQ1D46FimH7

A további részletekről, programról a résztvevőket e-mailen értesítjük.

A rendezvényről román és magyar nyelvű igazolást bocsát ki mindkét szervező intézmény.

 

Köllő Zsófia, programigazgató, RMPSZ
Márdirosz Ajka-Klára, programfelelős, Apáczai Csere János Pedagógusok Háza