Anunț înscriere curs PROF III – Management educațional în context mentoral

 

În atenția domnilor/doamnelor inspectori, directori, profesori metodisti și responsabili C.M.D.F.C.D. de la nivelul unităților de învățământ din județul Harghita!

 
La solicitarea Ministerului Educației și a Partenerului 13 din proiect Casa Corpului Didactic Mureș, furnizor de program prin prezenta Vă transmit un nou anunț de înscriere pentru programul de formare PROF III – Management educațional în context mentoral, cu durata de 64 de ore și un număr de 16 credite profesionale transferabile, acreditat prin OME nr. 4740/19.08.2022, implementat în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice – PROF la care prin funcția deținută Dvs. sunteti participanti eligibili. 
 

Grupul țintă al programului de formare este constituit din personal didactic din învățământul preuniversitar care face parte dintr-una din următoarele categorii:

 • inspectori școlari
 • directori/directori adjuncți de unități de învățământ preuniversitar
 • responsabili sau membri ai C.M.D.F.C.D.
 • metodiști ai I.S.J.

Activitățile de formare se vor desfășura în perioada septembrie-octombrie 2023, în sistem online.

Înscrierea la program a cadrelor didactice se realizează în felul următor:

1.     Accesând și completând următorul link: Termenul de completare a linkului este 28 august 2023.

https://forms.gle/akcVpaXFAD7dZ9Bv9

2.     Completând un dosar de înscriere ale cărui documente constitutive le puteți descărca mai jos, dosar care trebuie depus/transmis prin servicii de poștă sau curierat în format letric (printat, completat si semnat) la sediul CCD Harghita până în data de 1. sept. 2023.

Dosarul de înscriere va conține următoarele:

 1. CEREREA DE ÎNSCRIERE la programul de formare continuă 
 2. Anexa 1 – Declarație pe proprie răspundere
 3. Anexa 2 – Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-  2020 (formular înregistrare grup țintă)
 4. Anexa 3 – Adeverință eliberată de unitatea de învățământ - conform tipizatului;
 5. Anexa 4 – Documente personale:
  a) carte de identitate – în copie – format A4;
  b) certificat de naștere – în copie – format A4;
  c) documente justificative de schimbare a numelui – în copie – format A4 (dacă este cazul);
  d) documente de studii – în copie – format A4 (diploma de licență și, după caz, ultima diplomă de studii absolvite);

extras REVISAL (Registrul de evidență al salariaților).

6. Contract de formare -  în 2 exemplare completate/semnate

La completarea documentelor și întocmirea dosarelor să aveți în vedere următoarele : 

 1. NU PRINTATI TIPIZATELE FATA-VERSO, NICI extrasul din Revisal.
 2. Funcția didactică NU ESTE cea de DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT etc. Funcția didactică este cea de PROFESOR, PROFESOR IN INVATAMANT PRESCOLAR SAU PROFESOR IN INVATAMANT PRIMAR ETC.
 3. Specialitatea este cea pe care aveti inscris pe diploma! 
 4. In Declarația pe propria raspundere ATAT IN TABEL, CAT SI IN JOSUL PAGINII sa treceti data completării SI SA SEMNAȚI. Veti avea in total 5 semnături si locuri unde sa treceti date. 
 5. In formularul de inregistrare individuala a participantilor la operațiunile finanțate prin POCU la punctul Localizarea geografică, la subpunctul Regiune se trece CENTRU, la subpunctul Judet, se trece Harghita si la subpunctul Unitatea teritoriala administrativa: numele localitatii de domiciliu din buletin (Ex. mun. Toplita). PE PAGINA A 3-A SEMNATI DVS. intr-un singur loc la Semnatura participant si TRECETEI DATA completarii.
 6. Va rugăm frumos să NU CAPSATI NICI UN DOCUMENT! 
 7. Documentele sa fie inserate intr-o simpla folie de plastic în ordinea stabilită pe pagina a 2-a a Cererii de înscriere.
 8. Pentru conform cu originalul pe documentele personale semnează persoana care depune dosarul, nu este nevoie de semnătura directorului. 


Pentru orice nelămurire Vă stăm la dispozitie!
Secretariatul CCD Harghita are program zilnic între orele 8.00-15.00. 
Nr. telefon: 0371 - 023 995
RO 530241
Mun. Miercurea Ciuc
Str. Topliţa, Nr. 20
Jud. Harghita

Vă așteptăm cu drag,
Echipa CCD Harghita