Anunț înscriere curs PROF IV– Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning

În atenția personalului didactic din județul Harghita!

Ținând cont de adresa Ministerului Educației nr. 1985/DGMRURS/02.08.2023, postat pe site-ul CCD Harghita la secțiunea Proiect PROF (https://ccd.eduhr.ro/prof_iv.html), cu referire la facilitarea participării cadrelor didactice la programul de formare continuă PROF IV– Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning prin prezenta Vă supunem atenției posibilitatea înscrierii și participării Dvs. la acest program acreditat de formare continuă.

Grupul țintă al programului este constituit din personal didactic din învățământul preuniversitar și nu este limitat la un anumit nivel de învățământ sau la o anumită categorie de unități de învățământ.

Activitățile de formare se vor desfășura în perioada septembrie-octombrie 2023, în sistem exclusiv online, acesta fiind acreditat cu 16 credite profesionale transferabile, constând din 64 ore de curs, din care componenta sincron - 33 ore și componenta asincron - 31 ore.

Înscrierea la program a cadrelor didactice se realizează în felul următor:

 1. Accesând și completând următorul link: https://forms.gle/kguja1xgQfnQBPKRA, până în  25 august 2023,
 2. Completând un dosar de înscriere ale cărui documente constitutive le puteți descărca mai jos, dosar care trebuie depus/transmis prin servicii de poștă sau curierat în format letric (printat, completat si semnat) la sediul CCD Harghita până în data de 1. sept. 2023.

Dosarul de înscriere va conține următoarele:

 1. CEREREA DE ÎNSCRIERE la programul de formare continuă 
 2. Anexa 1 – Declarație pe proprie răspundere
 3. Anexa 2 – Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-  2020 (formular înregistrare grup țintă)
 4. Anexa 3 – Adeverință eliberată de unitatea de învățământ - conform tipizatului;
 5. Anexa 4 – Documente personale:
  a) carte de identitate – în copie – format A4;
  b) certificat de naștere – în copie – format A4;
  c) documente justificative de schimbare a numelui – în copie – format A4 (dacă este cazul);
  d) documente de studii – în copie – format A4 (diploma de licență și, după caz, ultima diplomă de studii absolvite);
  extras REVISAL (Registrul de evidență al salariaților).
 6. Contract de formare -  în 2 exemplare completate/semnate

La completarea documentelor și întocmirea dosarelor vă rugăm să aveți în vedere următoarele : 

 1. NU PRINTATI TIPIZATELE FATA-VERSO, NICI extrasul din Revisal.
 2. Funcția didactică NU ESTE cea de DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT etc. Funcția didactică este cea de PROFESOR, PROFESOR IN INVATAMANT PRESCOLAR SAU PROFESOR IN INVATAMANT PRIMAR ETC.
 3. Specialitatea este cea pe care aveți înscris pe diploma! 
 4. In Declarația pe propria răspundere ATAT IN TABEL, CAT ȘI ÎN JOSUL PAGINII sa treceți data completării SI SA SEMNAȚI. Veți avea in total 5 semnături si locuri unde sa treceti date. 
 5. In formularul de inregistrare individuala a participantilor la operațiunile finanțate prin POCU la punctul Localizarea geografică, la subpunctul Regiune se trece CENTRU, la subpunctul Judet, se trece Harghita si la subpunctul Unitatea teritoriala administrativa: numele localitatii de domiciliu din buletin (Ex. mun. Toplita). PE PAGINA A 3-A SEMNAȚI DVS. într-un singur loc la Semnătura participant si TRECEȚI DATA completarii.
 6. Va rugăm frumos să NU CAPSATI NICI UN DOCUMENT! 
 7. Documentele sa fie inserate într-o simpla folie de plastic în ordinea stabilită pe pagina a 2-a a Cererii de înscriere.
 8. Pentru conform cu originalul pe documentele personale semnează persoana care depune dosarul, nu este nevoie de semnătura directorului. 

Secretariatul CCD Harghita are program zilnic între orele 8.00-15.00. 
Nr. telefon: 0371 - 023 995
RO 530241
Mun. Miercurea Ciuc
Str. Topliţa, Nr. 20
Jud. Harghita