Anunț selecție experți proiectul "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți" - CRED

Casa Corpului Didactic Brașov
anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea
CENTRU,
în afara organigramei,
în cadrul proiectului POCU

"CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți" - CRED