În atenția cadrelor didactice care predau limba româna la clase cu predare în limbile minorităților naționale

În cadrul proiectului „ POCU 2014-2020, axa prioritara 6 - Educaţie și competențe, Prioritatea de investiții 10.i, OS 6.3, 6.5, 6.6, cod MySmis: 152864, cu titlul „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România” obiectivul principal este formarea cadrelor didactice care predau limba româna la clase cu predare în limbile minorităților naționale.

Aceste cursuri de formare se adresează cadrelor didactice care predau la nivel preșcolar, la nivel primar, și la nivel gimnazial/ secundar inferior. Cursurile de formare vor fi furnizate de către Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János” Harghita, pentru grup țintă din județele Harghita, Covasna, Mureș, Sibiu și Bacău. Participanții au posibilitatea de a beneficia de o subvenție în valoare de 600 lei.