Comunicare lansare proiect ,,REAL - Şcoala deschisă pentru toate vârstele”

Inspectoratul Școlar Județean Harghita, în calitate de beneficiar, anunță demararea implementării proiectului POCU/665/6/23 ,,REAL - Şcoala deschisă pentru toate vârstele”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Covasna și Casa Corpului Didactic ,,Apáczai Csere János” Pedagógusok Háza Harghita.
Obiectivul general al proiectului este creșterea ratei de reintegrare în sistemul de educație și formare, a copiilor și tinerilor care au părăsit timpuriu şcoala și a adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie din județele Harghita și Covasna, prin dezvoltarea și furnizarea unor programe de tip „A doua șansă” pentru învăţământul primar și/sau secundar inferior către un număr de 602 copii/tineri/adulți din județele Harghita și Covasna.

Comunicat