Anunț privind înscrierea cadrelor didactice la programele de formare acreditate PROF III - Management educațional în context mentoral PROF IV -Coaching în procesul de predare - învățare-evaluare în context blended-learning, implementate

 

Anunț privind înscrierea cadrelor didactice la programele de formare acreditate PROF III - Management educațional în context mentoral și PROF IV - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice-PROF.