Színes tananyagszerkesztés – játékos tanulás!
Învățare jucăușă prin materiale multicolore!

*Iratkozási határidő: 2022. január 10.

A KÉPZÉS INFORMÁCIÓI

    1. Tananyag leírása

Célcsoport:

osztálytanítók, óvodapedagógusok

Képzési nyelv:

Román, magyar

Indoklás:

A program az elemi és az óvódai ciklusban dolgozó pedagógusoknak szól és az eddig kialakított digitális eszköztárukat szeretné újabb elemekkel gazdagítani. A kurzus során megtanulható alkalmazások gamifikált gyakorlófeladatok szerkesztését teszik lehetővé az órák érdekesebbé, játékosabbá tétele céljával (Tanockák), valamint egyszerű utat kínálnak ahhoz, hogy a már meglévő tananyagokat és erőforrásokat esztétikusan és hatékonyan tudják integrálni egyetlen elektronikus tankönyv kereteibe (BookCreator). A képzés hasznát tehát olyan digitális képességek elsajátítása képezi, amely modern, ingyenes tananyagok gyors elkészítését teszik lehetővé, és nemcsak az online oktatást támogatják, hanem a tantermi óratartást és az otthoni tanulást is.

A képzés időtartama:

15 tanóra

A képzés lebonyolítási formája:

On line/e-learning

 

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák

- A Tankockák alkalmazás használatának elsajátítása és feladatok létrehozása az alkalmazásban.

- Gamifikáció a Tankockák alkalmazásban

- Az önálló fehasználói státusz elérése a Book Creator alkalmazás használatában és interaktív tananyagszerkesztés a platformon.

- multimédiás forrásanyagok integrálása a Book Creator alkalmazás felhasználásával

A képzési program témáinak időbeosztása

TÉMÁK

Időtartam

Webináriumok

10 óra

Csoportmunka

2 óra

Egyéni munka

3 óra

Összesen képzési óra:

15 óra

A képzés naptára

1-es sz. csoport

2022. január 17-26.

…….. sz. csoport

 

…….. sz. csoport

 

…….. sz. csoport

 

A kurzuszáró értékelés módozata:

Projektek leadása és szöveges értékelése

1.2. Humánerőforrás

Képző(k):

Dr. Nemes István, az Országos Magyar Továbbképző Központ módszertanos tanára, képző

Programfelelős módszertanos:

Csiszér Mária, módszertanos tanár,

Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

1.3. Gazdasági szempontok

Résztvevők tervezett összlétszáma:

25 résztvevő / 1 csoport

Részvételi díj:

100 lej/résztvevő