„Ahol a csodák kezdődnek” –
A szociális kompetenciák fejlesztése az élménypedagógia módszerével

Online képzés, 2022. április 4-29

Iratkozási határidő: 2022.03.20.

18.1. Tananyag leírása

Célcsoport:

Minden felsőfokú képesítéssel rendelkező, pedagógus munkakörben foglalkoztatott, illetve felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott dolgozó, akik oktatási és nevelési céljaik elérése érdekében kívánnak új módszert megismerni. Nyitottak a tapasztalati tanulás különböző oktatási helyzetekben és nevelési céllal történő alkalmazása iránt.

Képzési nyelv: Magyar

Indoklás:

A résztvevők ismerjék meg az élménypedagógia szerepének fontosságát, sokoldalú alkalmazhatóságát az egyes nevelési, és oktatási helyzetekben.

Ismerjenek meg konkrét élménypedagógiai gyakorlatokat.

Módszertani alapot adni, hogy a résztvevők legyenek képesek az adott helyzethez (célcsoport, helyszín, elérni kívánt szociális kompetenciák fejlesztései területe stb.) illeszkedő gyakorlat megválasztására és az igényeknek megfelelően a továbbfejlesztésére.

A képzés időtartama: 30 tanóra

A képzés lebonyolítási formája: On line/e-learning

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák

 • ISMERKEDÉS EGYMÁSSAL ÉS AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIÁVAL (Ismerkedési játékok - saját élmény; A játék, nem játék! Önkéntesség elve. Valós érzelmek következmények nélkül; Saját gyakorlat gyűjtemény készítése - a résztvevők készítenek gyakorlat gyűjteményt)
 • PÁROS GYAKORLATOK ÉS A TAPASZTALATI TANULÁS KÖRE (Páros élménypedagógiai gyakorlatok a szociális kompetenciák fejlesztésére - saját élmény; Sajátélmény feldolgozása; A tapasztalati tanulás köre - A Kolbféle tanulási ciklus bemutatása és értelmezése)
 • A FACILITÁTORI SZEREPKÖR (Páros élménypedagógiai gyakorlatok a szociális kompetenciák fejlesztésére - saját élmény; Sajátélmény feldolgozása; A játékvezetői és facilitátori szemlélet közötti különbségek bemutatása és értelmezése)
 • KISCSOPORTOS GYAKORLATOK ÉS A FOKOZATOSSÁG ELVE (Kiscsoportos élménypedagógiai gyakorlatok a szociális kompetenciák fejlesztésére - saját élmény; Sajátélmény feldolgozása; A fokozatosság elvének bemutatása és értelmezése - egy gyakorlaton belül, egy foglalkozáson belül, és egy foglalkozás sorozaton belül)
 • TELJES CSOPORTOS JÁTÉKOK ÉS A ZÓNA ELMÉLET (Teljescsoportos élménypedagógiai gyakorlatok a szociális kompetenciák fejlesztésére - saját élmény; Sajátélmény feldolgozása; A zóna elmélet szemléltetése a térben - dupla gyűrű: komfort, tanulási és pánik zóna; A zóna elmélet bemutatása és értelmezése - A zónák változása a kihívások mértékének és a kompetensség függvényében)
 • A SIKERÉLMÉNY ÉS A KUDARC (Teljes csoportos játékok bemutatása és kipróbálása a versenyhelyzet és az együttműködés megtapasztalására, valamint az abból adódó negatív érzések megelőzése és feldolgozása; A történések és érzések feldolgozása, lehetséges megoldások kidolgozása, facilitátori stratégiák kidolgozása; Sikerélmény és kudarc, mint eszköz a facilitátor céljának elérésére.)
 • FELDOLGOZÁSI MÓDSZEREK ÉS A SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Teles csoportos élménypedagógiai gyakorlatok a szociális kompetenciák fejlesztésére - saját élmény; Sajátélmény feldolgozása; Konkrét feldolgozási módszerek a szociális kompetenciák fejlesztéséhez - pl. plüss, érzelem kártyák, fókusz háromszög, kihívás háromszög…)
 • FELDOLGOZÁSI STRATÉGIÁK (Teljes csoportos élménypedagógiai gyakorlat a szociális kompetenciák fejlesztésére - saját élmény; Saját élmény feldolgozása; A tölcsérmodell, mint feldolgozási stratégia a szociális kompetenciák fejlesztéséhez. Főbb feldolgozási témakörök: Történések, érzések, kulcspontok, változtatások és bevált módszerek, tanulságok megfogalmazása.)
 • ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI GYAKORLAT FEJLESZTÉS - A SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉRE (Kiscsoportos élménypedagógiai gyakorlatok a szociális kompetenciák fejlesztésére - saját élmény; A megtapasztalt gyakorlatok továbbfejlesztése - a résztvevők tervezik és fejlesztik tovább a megismert gyakorlatot; Az élménypedagógiai gyakorlatok fejlesztésének lehetőségei a szociális kompetenciák területén.)
 • A FOKOZATOSSÁG ELVE A FOGLALKOZÁS VEZETŐRE NÉZVE (Teljes csoportos élménypedagógiai gyakorlatok a szociális kompetenciák fejlesztésére - saját élmény; Saját élmény feldolgozása; A fokozatosság elve a foglalkozás vezetésőre nézve - a saját határok tágítása és a fejlődés)
 • FACILITÁTORI TECHNIKÁK MEGVÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉRE (Teljes csoportos élménypedagógiai gyakorlatok a szociális kompetenciák fejlesztésére - saját élmény; Saját élmény feldolgozása; Facilitátori technikák elemzése, a facilitátori technikák megválasztásának hatása a szociális kompetenciák fejlődésére - pl. a kihívási szint változtatása gyakorlat közben, segítés és motiválás, döntéshelyzetek…)
 • EGY KOMPLEX FOGLALKOZÁS ELEMEI (Teljes csoportos gyakorlatsor - saját élmény; Saját élmény feldolgozása; A komplex foglalkozás elemei - bemelegítés, ráhangolás, főfoglalkozás, lezárás, feldolgozás)
 • EGY KOMPLEX FOGLALKOZÁS MEGTERVEZÉSE (Egy komplex élménypedagógiai foglalkozás megtervezése a szociális kompetenciák fejlesztésére, és a foglalkozás tervezet elkészítése)
 • ZÁRÓ ÉRTÉKELÉS ÉS A KÉPZÉS ZÁRÁSA (A képzés tartalmi, emocionális és gyakorlati hasznosíthatóságának értékelése. Visszajelzések adása - a résztvevők egymásnak és a trénereknek; Folytatási lehetőségek és a képzés zárása. Résztvevői célok kitűzése. A záró gondolatok, észrevételek, javaslatok, interaktív szóbeli megbeszélése).

A képzési program témáinak időbeosztása

TÉMÁK

Időtartam

Ismerkedés egymással és az élménypedagógiával

2 óra

Páros gyakorlatok és a tapasztalati tanulás köre

2 óra

A facilitátori szerepkör

2 óra

Kiscsoportos gyakorlatok és a fokozatosság elve

2 óra

Teljes csoportos játékok és a zóna elmélet

3 óra

A sikerélmény és a kudarc

2 óra

Feldolgozási módszerek és a szociális kompetenciák fejlesztése

2 óra

Feldolgozási stratégiák

2,5 óra

Élménypedagógiai gyakorlat fejlesztés

2,5 óra

A fokozatosság elve a foglalkozás vezetőre nézve

2 óra

Facilitátori technikák megválasztásának hatása a szociális kompetenciák fejlesztésére

2,5 óra

Egy komplex foglalkozás elemei

2,5 óra

Egy komplex foglalkozás megtervezése

1,5 óra

Záró értékelés és a képzés zárása

1,5 óra

Összesen képzési óra:

30 óra

A képzés naptára – első alkalom kezdési időpontja

2022. április 4-29, többnyire délutánonként vagy szombaton, a csoporttal közös megegyezés alapján kialakított órarend alapján

Kezdési időpont: 2022. árpilis 4-én, 17 órától 

A kurzuszáró értékelés módozata:

A képzés zárásaként a képzés utolsó napját követő 30 napon belül a résztvevő által írásban leadott záródolgozat formájában kerül sor a továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzésére.

A záródolgozat sikeresnek tekinthető, ha az tartalmaz

- a résztvevő által választott témakörre megfelelő minimum 10 ráhangoló gyakorlatot,

- egy élménypedagógiai gyakorlat tervét,

- a gyakorlat részletes kidolgozását,

- a gyakorlat közbeni csoportbontási formát,

- a gyakorlat feldolgozási kérdéseit.

A beadandó dokumentum terjedelemére minimum 2 A4-es oldal. Maximum korlátozás nincs.

18.2. Humánerőforrás

Képző(k): Besnyi Szabolcs – élménypedagógiai tréner, a Katalizátor Pedagógusképző Központ Bt. ügyvezetője

Programfelelős módszertanos: Erősdi Edit, módszertanos pedagógus

18.3. Gazdasági szempontok

Résztvevők tervezett összlétszáma:

Minimum 20, maximum 30 résztvevő / csoport

Részvételi díj:

330 lej/résztvevő