Istoria evreilor. Holocaustul.

Termen de înscriere și achitare a taxei de participare: 3. aprilie 2024.

 

1. Criterii curriculare

Public ţintă vizat:

cadre didactice din învăţământul preuniversitar – profesori de istorie

Limba de predare: Limba română

Justificare:

Programul se adresează profesorilor de istorie din învățământul gimnazial, liceal și profesional pentru aprofundarea cunoștințelor despre istoria evreilor din România cu accent pe perioada Holocaustului, repsectiv pentru a se familiariza cu utilizarea instrumentelor de tehnologia informaţiei și a internetului în procesul de predare – învăţare – evaluare. Activitățile sunt astfel concepute ca participanții să dobândească competențe necesare predării acestei materii școlare. Vor susține prezentări cercetători / istorici consacrați și recunoscuți în cercetarea istoriei evreilor și Holocaustului.

Durată curs: 30 ore

Forma de organizare a programului:

On line/blended learning/prezenta fizica

Curriculum-ul programului – Competențe vizate

  • Dezvoltarea/aprofundarea/consolidarea cunoștințelor despre istoria evreilor și Holocaustul. 
  • Cunoașterea detaliată a conținutului lecțiilor în concordanță cu obiectivele stabilite de ORDINUL privind aprobarea programei școlare pentru disciplina de studiu obligatorie Istoria evreilor. Holocaustul, clasa a XI-a/a XII-a, învățământ liceal și profesional (Ordin 5.344/2023 al Ministerului Educației)
  • Familiarizarea cursantilor cu stragegii didactice, activitati de invatare-evaluare în domeniul predării disciplinei Istoria evreilor. Holocaustul.
  • Identificarea unor metode, instrumente interactive, digitale aplicabile creării și utilizării unor resurse educaționale, fișe de evaluare etc.

Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

Timp alocat

Prezentări susținute de specialiști în istoria evreilor și a Holocaustului

 

20 ore

Pregătire metodologică de către specialiști în predarea istoriei

10 ore

Total ore curs

30 ore

Calendarul programului

Data

Ora

Titlul prezentării

Conferențiari

Ziua 1
sâmbătă

 

online
Zoom

 

6 aprilie

10:00 - 11:45

Introducere în istoria culturii și civilizației evreiești. Concepte de bază.

Moderator: dr. Attila Gidó, CS I, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca

Invitat: dr. Felicia Waldman, conf. univ. Universitatea din București

12:00 - 13:45

Evreii în Transilvania până în 1918

dr. Attila Gidó, CS I, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca

15:00 - 16:45

Evreii în Moldova și Țara Românească. Evreii între unirea principatelor și 1918

dr. Anca Filipovici, CS III, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca

17:00 - 18:45

Evreii în perioada interbelică

dr. Anca Filipovici, CS III, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca

 

Ziua 2
sâmbătă

 

online
Zoom

 

13 aprilie

10:00-11:45

Holocaustul în România, 1

Moderator: dr. Attila Gidó, CS I, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca

Invitat: dr. Ottmar Trașcă, CS I, Institutul de Istorie „Gheorghe Barițiu”, Cluj-Napoca

12:00-13:45

Holocaustul în România, 2

Moderator: dr. Attila Gidó, CS I, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca

Invitat: dr. Ottmar Trașcă, CS I, Institutul de Istorie „Gheorghe Barițiu”, Cluj-Napoca

15:00-16:45

Holocaustul romilor în România

Moderator: dr. Attila Gidó, CS I, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca

Invitat: dr. Petre Matei, CS, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, București

17:00-18:45

Holocaustul din Transilvania de Nord

Moderator: dr. Attila Gidó, CS I, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca

Invitat: dr. Zoltán Tibori Szabó, prof. univ., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

 

Ziua 3
sâmbătă

 

online
Zoom

 

27 aprilie

10:00-11:45

Procesele criminalilor de război, Tribunalele Poporului (București, Cluj). Evreii după Holocaust. Emigrarea în Israel

dr. Tamás Lönhárt, conf. univ., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

12:00-13:45

Antisemitismul contemporan și negarea Holocaustului

Moderator: dr. Attila Gidó, CS I, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca

Invitat: Adrian Cioflâncă, istoric, director Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman”

 

 

 

 

 

Ziua 4

cu prezență la CCD sau online

Va fi stabilit ulterior.

9:00-10:45

MODUL METODOLOGIC

Revenim cu detalii în curând

SPECIALIȘTI ÎN DOMENIU, FORMATORII CCD HARGHITA

Revenim cu detalii în curând

11:00-12:45

14:00-15:45

16:00-17:45

Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Chestionar de evaluare

 2. Resurse umane

Program planificat si derulat in parteneriat cu Institutul pentru Studierea problemelor Minoritatilor Nationale, Cluj Napoca si Universitatea “Babes-Bolyai” Cluj Napoca.

Formatori implicaţi:

Specialisti, cercetartori colaboratori/parteneri al Institutului pentru Studierea problemelor Minoritatilor Nationale, Cluj Napoca si ai Universitatii Babes-Bolyai din Cluj Napoca, respectiv formatori ai CCD Harghita

Responsabili program:

Ferencz-Salamon Alpár-László, director, Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Harghita

Dr. Gidó Attila, istoric, cercetător, Institutul pentru Studierea problemelor Minoritatilor Nationale, Cluj Napoca

Kiss-Pataki Adél, profesor metodist Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Harghita - kisspatakiadel@ccdhr.eu

 3. Criterii economice

Număr total de cursanţi planificaţi:  

Minim. 25/grupa

Taxă de participare:

250 lei/participant

Taxa de participare trebuie plătită după fomarea grupei și până la începerea cursului, alegând una dintre modalitățile de plată de mai jos:

  • De către cursant prin transfer bancar în contul precizat de responsabilul de curs;
  • Folosind cash, Visa/Mastercard sau cardul de carieră didactică, plată personal, la sediul CCD Harghita;
  • De către unitatea de învățământ prin SEAP

Alte detalii importante:

După formarea grupei veți primi de la responsabilul de curs alte detalii referitoare la demararea activităților de formare, pe adresa de e-mail menționată de Dvs. cu ocazia înscrierii.