25. PEDAGOGIA FRANZ KETT - EDUCAŢIE COMPLEXĂ PRIN INIMĂ, MINTE ŞI ACȚIUNE

 

Criterii curriculare

Public ţintă vizat: Educatoare, învăţători, profesori

Limba de predare: Limba română 

Justificare:

Cursul tematic de formare în Pedagogia Franz Kett se adresează tuturor cadrelor didactice pentru a-i familiariza cu utilizarea instrumentelor și metodelor educaționale specifice Pedagogiei Franz Kett în procesul de predare – învăţare.  Activitățile sunt astfel concepute ca participanții să dobândească competențe necesare predării frontale, cu accent pe stabilirea unui cadru propice pentru desfășurarea activității educaționale prin tehnicile novatoare de management al clasei. Pe durata întregului program, activitățile sunt interactive, pe grupe de minim 20 participanți, cu activități practice, implicând colaborarea participanților, precum și participarea activă a acestora.

Durată curs: 20 ore

Locul de desfășurare a programului și forma de organizare: Grădinița ”Voinicel” Toplița

Curriculum-ul programului – Competențe vizate

 • Cunoașterea și înțelegerea bazelor și a principiilor Pedagogiei Franz Kett;
 • Managementul clasei prin stabilirea unor relații sănătoase între elevi, în vederea eliminării oricăror forme de bullying;
 • Managementul clasei prin metode novatoare de centrare a elevilor pe sarcinile de lucru;
 • Managementul clasei prin metode moderne de captare a atenției;
 • Metode novatoare de introducere și prezentare a activității didactice prin utilizarea de materiale specifice Pedagogiei Franz Kett;
 • Metode novatoare de introducere și prezentare a activității didactice prin utilizarea de tehnici specifice Pedagogiei Franz Kett: adunarea, repetiția, întâlnirea, polaritățile, centrarea, simbolizarea, percepția, experimentarea etc;
 • Metode novatoare de introducere și prezentare a subiectului lecției prin activități corporale (implicarea tutror simțurilor), mentale și emoționale specifice Pedagogiei Franz Kett;
 • Dobândirea unor competențe vizând activități interactive, jocuri cooperative, muzică și dans;
 • Dobândirea unor competențe vizând activități creative de grup și individuale, în crearea imaginii de podea de grup și a celei individuale;
 • Dobândirea unor competențe vizând activități de stimulare a motricității fine și de lucrul cu corpul;
 • Înțelegerea și structurarea viitoarelor activități tematice de lucru în clasă;
 • Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice privind recunoașterea și conștientizarea eficacității Pedagogiei Franz Kett în dezvoltarea copiilor, 
 • Autocunoaștere profesională; 
 • Competențe de aplicare a pedagogiei Franz Kett în procesul instructiv-educativ.

Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

Timp alocat

Prezentarea dinamică a Pedagogiei Franz Kett (Scurt istoric; Fundamente; Principii; contemplația, povestea, legenda, citatul semnificativ, etapele unei activități, imaginea de podea)

2 ore

Activități practice specifice Pedagogiei Franz Kett 

Activitatea tematică 1 - Construim poduri

Activitatea tematică 2 - Inspir / Expir

Activitatea tematică 3 - Baloane de săpun

Activitatea tematică 4 - Caruselul verii

Activitatea tematică 5 - Copiii regelui

Activitatea tematică 6 - Grădinar în grădina magică

Activitatea tematică 7 - Povestea celor trei purceluși

14 ore

Studiu individual

4 ore

Total ore curs

20 ore

Calendarul programului: 10 – 11 mai 2024

Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Evaluarea orală

Resurse umane

Formatori implicaţi:

Psih.dr Monica Gomoescu, pedagog Franz Kett, Formator, Seria F nr. 0245562,

Vice-președinte al Insitutului pentru Pedagogia Franz Kett din România, cu sediul la Oradea

Responsabil program: Kovács Dorina-profesor metodist, Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Miercurea Ciuc 

Criterii economice

Număr total de cursanţi planificaţi:   

25/ grupă

Taxă de participare: 

130 lei/participant