A REDMENTA INTERAKTÍV ÉS HATÉKONY HASZNÁLATA

UTILIZAREA INTERACTIVĂ ȘI EFICIENTĂ A APLICAȚIEI REDMENTA

Iratkozási határidő: legkésőbb 2024. május 17., péntek, 15 óra.

A program első talákozójának időpontja:  2024. május 20., hétfő, 15 óra.

 

A KÉPZÉS INFORMÁCIÓI

1.1. Tananyag leírása

Célcsoport: Általános iskolában vagy középiskolában oktató pedagógusok.

Képzési nyelv: Magyar

Indoklás:

A Redmenta egy mesterséges intelligenciával működő tartalomkészítő eszköz, amivel rengeteg időt lehet megspórolni, miközben aktív tanulási élményt biztosít a diákoknak. A Hargita-megyei Apáczai Csere János Pedagógusok Háza most a Redmentával közösen indít egy ONLINE 20 órás továbbképzést, amelyben a magabiztos digitális eszközhasználaton túl olyan trendekkel is megismerkedhet, mint a mesterséges intelligencia vagy a projektmódszer alkalmazása. A képzés a romániai Oktatási Minisztérium által elismert, amely iskolai szinten szakmai kreditpontokká váltható be. Fontos: a képzésen történő részvételhez szükség van egy Redmenta Plusz előfizetésre, amit a Redmenta kedvezményesen biztosít!

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a Redmentával, mint komplex oktatástechnológiai eszközzel, amely hozzásegíti őket gyakorlatuk személyre szabott megújításához és a 21. századi digitális pedagógiai kultúrában történő egyéni fejlődéshez, innovativitáshoz és magabiztossághoz.

A képzés időtartama:

ONLINE KÉPZÉSI FORMA:

  • SZINKRON (ZOOM) ÓRÁK: maximum 16 óra
  • ASZINKRON (Redmenta platformon eltöltött) ONLINE ÓRÁK: minimum 4 óra

A képzés lebonyolítási formájaONLINE (szinkron és aszinkron online tevékenységek)

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák

A program során a résztvevők megismerkednek a Redmenta felületével, az alapbeállításoktól és a kezdőlaptól kezdve egészen a feladatlapok létrehozásáig és megosztásáig, emellett pedig olyan, az oktatásban jelenlévő trendekről is tanulnak, mint a projektoktatás vagy a mesterséges intelligencia. A képzés során a technikai részletek mellett a pedagógiai, gyakorlati aspektusokra is nagy hangsúly kerül – éppen e célnak megfelelően a képzés struktúrája a gyakorlatorientált megközelítést követi.

A digitális kompetenciák átfogó fejlesztése történik a képzés keretein belül – a tananyag mind az attitűdi (IKT-eszközökkel támogatott oktatás iránti nyitottság elősegítése), mind az ismereti (oktatói előadások, szemléltető prezentációk), mind pedig a készségi (funkciók kipróbálása, szabad alkotás és tevékenykedés a Redmenta felületén) dimenziókra épít.

A képzés végére a hallgató képes lesz önállóan elkészíteni komplex feladatlapokat, különböző pedagógiai célok mentén. A résztvevők fejlődését a változatos gyakorlati feladatokon túl reflektív szemléletű beszélgetések és konzultációs lehetőségek segítik.

 

A képzési program témáinak időbeosztása

TÉMÁK-Blokkok – Orientatív felosztás

Időtartam

Bevezetés a Redmenta világába: bemutatkozás, IKT-eszközök az oktatásban, regisztráció

1 óra

Interaktív tesztek a Redmentán számonkérésre: oldalon történő navigáció, mappák és feladatlapok létrehozása, a feladattípusok megismerése és felhasználása a gyakorlatban

2 óra

Technikai ismeretek: megosztás, kitöltés és javítás ismerete

1 óra

Digitális leckék létrehozása a Redmentán : történetmesélő elemek megismerése és felhasználása a gyakorlatban

2 óra

Bemutató : az elkészített digitalis leckék prezentálása egymás számára

1 óra

Projektek, kurzusok és az AI Feladatlap Generátor

2 óra

Gyakorlási lehetőség: a szinkron tananyagokkal kapcsolatos tudás elmélyítése, gyakorlási lehetőség a hallgatói kézikönyv segítségével

3 óra

Az együttműködés lehetőségei: a Feladattár és a Katalógusok megismerése

1 óra

Konzultációs lehetőség: akár az aszinkron, vagy bármilyen felmerülő problémával kapcsolatban

1 óra

Mesterséges intelligencia (AI) az oktatásban: alapvető ismeretek az AI-ról, AI Chat és AI Feladatlap Generátor a Redmentán

1 óra

Záróproduktum elkészítése: a hallgatók az oktató által biztosított lehetőségek közül választ, majd elkészíti a kívánt feladatot (projektfeladatlap, digitalis leckék, feladatlapok vagy kurzus) – ehhez az oktató mentorálást biztosít

3 óra

Prezentáció: a záróproduktumok bemutatása, ön-, és társértékelés

2 óra

Összesen képzési óra:

20 óra

A képzés naptára

ONLINE képzési forma:

SZINKRON (ZOOM) ONLINE ÓRÁK:

  • 2024. május 20., Hétfő - 15:00-20:00
  • 2024. május 27., Hétfő - 15:00-20:00
  • 2024. május 28., Kedd - 15:00-20:00

ASZINKRON ONLINE ÓRÁK

Képzőkkel történő egyeztetés szerint.

A kurzuszáró értékelés módozata:

Egy választott feladat (pl. projektfeladatlap vagy digitalis lecke) elkészítése záróproduktumként.

1.2. Humánerőforrás

Képző(k):

Gidró Melinda,  Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, képző, “Apáczai Csere János” Pedagógusok Háza, Seria N Nr. 0186518

Portik Zsolt, történelem szakos tanár, képző, “Apáczai Csere János” Pedagógusok Háza, Seria L Nr. 00241415

Programfelelős módszertanos:

Kiss Pataki Adél, módszertanos tanár, “Apáczai Csere János” Pedagógusok Háza

1.3. Gazdasági szempontok

Résztvevők tervezett minimális összlétszáma:

20 fő

Részvételi díj:

175 lej/résztvevő

A program elkezdéséig kötelező  kifizetni a programszervező által megadott bankszámlára történő utalással! FONTOS: Visa/Mastercard vagy Prima de carieră didactică kártyával a helyszínen is lehet fizetni, amennyiben visszajelezte részvételét.

Kedvezményes Redmenta csomag kiadásai:

(amennyiben a hallgatónak nincs Redmenta előfizetése)

A képzés elvégzéséhez szükség van egy Redmenta Plusz előfizetésre, azonban ezt a Redmenta most a tanfolyam jelentkezőinek a képzés megkezdésétől számítva 3 hónapon át ingyenesen biztosítja! Ezután pedig a képzésen résztvevők továbbra is kedvezményesen tudnak majd Redmenta Pluszt igényelni, és a képzés népszerűsítésével további kedvezmények is elérhetők.

Részletes információk erre vonatkozóan elérhetők: https://redmenta.com/hu/checkoutRTS 

A 3 hónapos Redmenta Plusz jóváíráshoz minden résztvevőnek regisztrálnia kell a Redmentára, akinek még nincs fiókja. Regisztráció: https://redmenta.com/hu/registration