Hu | Ro

7. PROFESORUL MODERN – NOI ROLURI ŞI COMPETENŢE. METODELE SCHIMBĂRII

Furnizor: Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România - Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Nr. deciziei de acreditare: O.M. nr. 4475/06.07.2016
Categoria: 2
Nr. ore: 42
Nr. credite profesionale transferabile: 11
Formatori acreditaţi în cadrul programului
Locaţii:
Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” – Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Liceul de Artă ”Palló Imre” Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita
Grup ţintă: personal didactic din învăţământul preuniversitar

Taxă de participare: 150 lei

Scopul programului este dezvoltarea unor competenţe transversale ale cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar cum ar fi: recunoaşterea şi conştientizarea noilor competenţe şi roluri ale profesorului modern, autocunoaştere profesională şi capacitatea de reflecţie, aplicarea metodelor inovative.