Hu | Ro

6. METODICA PREDĂRII – ÎNVĂȚĂRII - EVALUĂRII EFICIENTE ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Furnizor: Asociaţia Egomundi Călăraşi
Nr. deciziei de acreditare: O.M. 4475/06.07.2016
Categoria: 1
Nr. ore: 120
Nr. credite profesionale transferabile: 30
Formatori: specialişti din învăţământul universitar şi preuniversitar
Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” - Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Grup ţintă: Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Disciplinele programului sunt:

  • Fundamentele comunicării  didactice moderne
  • Principii și perspective ale curriculumului
  • Proiectarea didactică eficientă
  • Metode și tehnici de învățare
  • Dimensiuni ale didacticii actuale
  • Diversitatea strategiilor de evaluare

Taxă de participare: 400 lei