4. PREDAREA INTERACTIV – CREATIVĂ, ARTA PROFESIEI DIDACTICE

Furnizor: Asociaţia Egomundi Călăraşi
Nr. deciziei de acreditare: acreditat, . OM nr. 4414/ 28.05.2020
Nr. credite profesionale transferabile: 30
Formatori: specialişti din învăţământul universitar şi preuniversitar
Grup ţintă: Personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar
Modul de desfășurare: online, 50% din program va fi online meeting, iar 50% activități pe platformă

 

Competențe generale

  1. Competenţe de predare interactiv-creativă
  2. Competenţe de înțelegere și utilizare stilurilor de predare
  3. Competenţe de valorificare comunicării și feedbackului în procesul de predare
  4. Competențe de utilizare a metodelor și tehnicilor de învățare
  5. Competenţe de aplicare a diferitelor metode de evaluare ca ca o componentă reglatorie a predării.
  6. Competenţe care vizează valorificarea inter, trans, multidisciplinarității,

*Taxa de participare este de 450 lei, iar plata se face până la finalizarea programului.