FOLOSIREA UTILĂ, CREATIVĂ ŞI SIGURĂ A INTERNETULUI DE CĂTRE COPII

Furnizor: Organizația SALVAȚI COPIII România
Nr. deciziei de acreditare: OM 3189/07.02.2020
Nr. credite profesionale transferabile: 15
Formatori: Ciucanu Onorica, Antal Cristina, Kovács Márta
Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” - Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Grup ţintă: Personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

Conținut:

  • MODULUL I - Intervenție instituțională și parteneriatul școală-familie
  • MODULUL II – Siguranța online
  • MODULUL III – Cetățenia digitală. Alfabetizare şi educaţie media
  • MODULUL IV – Resurse media în procesul educațional

Taxă de participare este de 250 lei