3. CURS PRACTIC DE ELABORARE A PROIECTELOR EUROPENE
Európai uniós pályázatok megírása – gyakorlati tanfolyam

 

INFORMAȚII CURS

A KÉPZÉS INFORMÁCIÓI

  1. 3.1. Criterii curriculare
  1. 3.1. Tananyag leírása

Public ţintă vizat:

Célcsoport:

cadre didactice din învăţământul preuniversitar/ personal de conducere

egyetemelőtti oktatásban dolgozó pedagógusok / tanintézményvezetők

Limba de predare:

Képzési nyelv:

Limba română, limba maghiară

Román, magyar

Justificare:

Indoklás:

Acest curs își propune să faciliteze personalului din învățământul preuniversitar acccesul la dezvoltarea, conducerea, organizarea proiectelor, precum și la activitațile finanțate prin proiecte europene. Una dintre cauzele acestei situaţii este constituită de faptul că personalul angajat în instituţii, cu atribuţii în domeniul atragerii fondurilor, nu deţine în mod satisfăcător specializarea şi abilităţile necesare atragerii de fonduri. Este imperativ să formăm personal care să dobândească competențe de negociere, leadership, flexibilitate și luarea corectă a deciziilor în domeniul managementului de proiect, mai ales în contextul specific al noilor programe de finanţare propuse în cadrul protocoalelor cu instituţiile europene

 

Az oktatási intézményekben dolgozó személyzet jelentős része nem rendelkezik az európai unió által rendelkezésre bocsájott pénzeszközök megszerzéséhez szükséges ismeretekkel.  A tanfolyam célja, hogy megkönnyítse az európai uniós pénzalapok lehívásához szükséges ismeretek elsajátítását, valamint hogy megismertesse a projektek megvalósításának lépéseit. Föltétlen szükségessé vált a tárgyalási, a vezetési készségek elsajátítása, a helyes döntéshozatal szempontjainak a megismerése a projektmenedzsment területén, különösen az európai intézményekkel folytatott dokumentumokban javasolt új finanszírozási programok sajátos összefüggéseiben.

 

Durată curs:

A képzés időtartama:

20 ore

 

20 tanóra

Forma de organizare a programului:

A képzés lebonyolítási formája:

On line/e-learning

Google Classroom și Google Meet

On line/e-learning

Google Classroom és Google Meet

Curriculum-ul programului – Competențe vizate

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák

Managementul și folosirea instrumentelor pentru conceperea și  conducerea proiectelor;

- Strategii și tehnici de comunicare eficientă.

- Dezvoltarea abilităţilor necesare implementării, evaluării şi monitorizării unui proiect;-- Familiarizarea cu etapele derulării unui proiect prin valorificarea exemplelor de bune practici;

- Dezvoltarea abilităţilor necesare elaborării unui proiect, completarea unei cereri de finanţare, actualizarea informaţiilor referitoare la fondurile ce pot fi accesate de şcoli prin scrierea de proiecte;

- A projektek tervezéséhez és vezetéséhez szükséges eszközök kezelése és használata

- A projekt kidolgozásához szükséges készségek fejlesztése, finanszírozási kérelem kitöltése, az iskolák által projektek megírásával elérhető alapokról szóló információk frissítése;

- megismerkedés a projekt szakaszaival a jó gyakorlatok példáinak érvényesítése által;

- A projekt megvalósításához, értékeléséhez és nyomon követéséhez szükséges készségek fejlesztése;

- Hatékony kommunikációs stratégiák és technikák alkalmazása.

Planificarea pe module tematice-timp alocat

A képzési program témáinak időbeosztása

TEME ABORDATE

Timp alocat

TÉMÁK

Időtartam

Prezentare generală-proiecte de mobilitate, proiecte strategice, Erasmus+, proiecte comunitare, etc

2 oră

Mobilitási projektek, stratégiai projektek, Erasmus+, közösségi projektek stb.- bemutatása, általános ismertetése

2 óra

Dobândirea de cunoștințe privind conceperea și etapele elaborării unui proiect

2 oră

A projektírás szakaszainak megsmerése

2 óra

Întocmirea documentației, surse de finanţare şi specificul lor

1 oră

A dokumentáció összeállítása, a finanszírozási források és azok sajátosságainak megismerése

1 óra

Structura unui proiect, conducerea și organizarea echipelor din proiect

1 oră

A projekt felépítése, projektcsoportok irányítása és szervezése

1 óra

Obiectivele generale, obiectivele specifice, grupul ţintă

3 oră

Általános célok, konkrét célok, célcsoport

3 óra

Analiza rezultatelor, impactul și a activităţilor din proiect

2 oră

Az eredmények, hatások és a projekt tevékenységeinek elemzése

2 óra

Multiplicarea, diseminarea rezultatelor

1 oră

Az eredmények megismertetése, terjesztése

1 óra

Buget și gestionarea profitabilă a proiectelor

1 oră

A költségvetés szerkezete és a nyereséges projektmenedzsment

1 óra

Aplicaţii practice: scrierea concretă a unui proiect Erasmus+

8 ore

Gyakorlati alkalmazások: Egy Erasmus+ projekt konkrét megírása

8 óra

Total ore curs

20 ore

Összesen képzési óra:

20 óra

Calendarul programului

A képzés naptára

Grupa 1

19, 21, 26, 28 noiembrie 2020

1-es sz. csoport

2020. november 19., 21., 26. és 28.

Grupa 2

28, 29, 30 ianuarie, 4, 5, 6 februarie 2021

2-es sz. csoport

2021. január 28., 29., 30., február 4., 5., 6.

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

A kurzuszáró értékelés módozata:

portofoliu – scrierea unui proiect

portofolió – egy projekt elkészítése

  1. 3.2. Resurse umane

3.2. Humánerőforrás

Formatori implicaţi:

Képző(k):

Panaite Aurora-Antonia,

inspector ISJHR

Panaite Aurora-Antonia,

Európai Úniós projektekért felelő szakfelügyelő

Responsabil program:

Programfelelős módszertanos:

Csiszér Mária, profesor metodist,

Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János”

Csiszér Mária, módszertanos tanár,

Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

  1. 3.3. Criterii economice

3.3. Gazdasági szempontok

Număr total de cursanţi planificaţi:  

20 participanți / 1 grupă

Résztvevők tervezett összlétszáma:

20 résztvevő / 1 csoport

Taxă de participare:

 

100 lei/cursant

Részvételi díj:

100 lej/résztvevő