10. Competențe digitale pentru toți!
Digitális kompetenciák mindenkinek

IRATKOZÁSI HATÁRIDŐ: 2021. február 4.

KEZDÉSI IDŐPONT: 2021. február 15.

A KÉPZÉS INFORMÁCIÓI

    1. Tananyag leírása

Célcsoport:

Szakoktatásban dolgozó pedagógusok

Képzési nyelv:

Magyar

Indoklás:

A tevékenységek célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az online tanítási-tanulási-értékelési folyamatban szükséges digitális készségeket.

A program a szakoktatásban dolgozó tanerőknek szól, és segítséget nyújt az információs technológia és az internetes eszközök használatának megismerésében. A program során a tevékenységek egy része interaktí, csoportosan vagy külön-külön, konkrét példákkal, és a résztvevők együttműködését, valamint aktív részvételét igénylik.

A képzés időtartama:

20 tanóra

A képzés lebonyolítási formája:

On line/e-learning

 

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák

- A Tankockák alkalmazás használatának elsajátítása és feladatok létrehozása az alkalmazásban.

- A Tankockák LMS funkcióinak használata az online tanítás folyamatában.

- Az önálló fehasználói státusz elérése a Genially alkalmazás tekintetében és interaktv tananyagszerkesztés a platformon.

- Az önálló fehasználói státusz elérése a Redmenta alkalmazás tekintetében.

- Gyakorlatok, feladatok és tesztek létrehozása a Redmenta alkalmazásban.

- Az online oktatási folyamat gamifikálása a Tankockák, Genially és Redmenta alkalmazások segítségével.

A képzési program témáinak időbeosztása

TÉMÁK

Időtartam

Webináriumok

8 óra

Csoportmunka

2 óra

Konzultációk

2 óra

Egyéni munka

6 óra

Projektbemutatók

2 óra

Összesen képzési óra:

20 óra

A képzés naptára

1-es sz. Csoport (magyar)

2021. február 15., 16., 18., 22., 23., 24. - 17-20 óra között

…….. sz. csoport

 

A kurzuszáró értékelés módozata:

Projektek bemutatása

1.2. Humánerőforrás

Képző(k):

Dr. Nemes István, az Országos Magyar Továbbképző Központ módszertanos tanára, képző

Programfelelős módszertanos:

Csiszér Mária, módszertanos tanár,

Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

1.3. Gazdasági szempontok

Résztvevők tervezett összlétszáma:

25 résztvevő / 1 csoport

Részvételi díj:

120 lej/résztvevő