RESURSELE EDUCAȚIONALE DESCHISE -
 O NECESITATE A NOILOR CONTEXTE EDUCAȚIONALE

 

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 5 MARTIE 2021

DEMARAREA PROGRAMULUI: 12 MARTIE 2021

INFORMAȚII CURS

  1. Criterii curriculare

Public ţintă vizat:

cadre didactice din învăţământul preuniversitar – educatori, învăţători, profesori (indiferent de specialitate)

Limba de predare:

Limba română

Justificare:

Resursele educaționale deschise reprezintă o provocare și o necesitate în contextul social și educațional actual. Prin intermediul RED-urilor un subiect devine mult mai interesant, indiferent de materia predată, dacă sunt utilizate corect; este mai facil pentru educator și educabil și abordează stiluri de învățare mai complexe. Crearea acestor resurse educaționale deschise, utilizarea unor aplicații și încărcarea pentru accesarea liberă, conform normativelor europene, reprezintă domenii noi de abordare în cadrul actului educațional.

Durată curs:

15 ore 

Forma de organizare a programului:

On line/e-learning 

Curriculum-ul programului – Competențe vizate

  • Familiarizarea cu conceptul de RED;
  • Cunoașterea aspectelor normative;
  • Utilizarea aplicațiilor libere pentru crearea RED;
  • Utilizarea platformelor pentru încărcarea și accesul liber la RED.

Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

Timp alocat

RED - definirea conceptului și exemplificare 

2 ore

Normative europene, aspecte legislative, dreptul de autor

1 oră

Prezentare de aplicații utilizate pentru crearea RED

3 ore

Aplicații practice-crearea unor RED-uri

4h on-line + 2 ore asincron

Evaluare - Prezentarea unui produs RED

3 ore

Total ore curs

15 ore

Calendarul programului: 

Grupa 1

12, 17, 19, 24, 26 martie 2021(câte 3 ore/zi)

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

portofoliu - Prezentarea unui produs RED și a pașilor prin care s-a efectuat

  1. Resurse umane

Formatori implicaţi: 

Balog AnișoaraProfesor, dir. adjunct Liceul “Miron Cristea”-Subcetate, formator certificat 

Vodă Sanda-Emilia, profesor Liceul “Miron Cristea” -Subcetate

Responsabil program:

Kovács Dorina, profesor metodist, Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János”

  1. Criterii economice

Număr total de cursanţi planificaţi: 

30 participanți / 1 grupă

Taxă de participare: 

100 lei/cursant