Az önálló élet kapujában

IRATKOZÁSI HATÁRIDŐ: 2021. április 18.

KEZDÉSI IDŐPONT: 2021. április 22.

 1. Tananyag leírása

Célcsoport:

Középiskolai oktatásban dolgozó pedagógusok, osztályfőnökök, iskolai tanácsadók

Képzési nyelv:

Magyar

Indoklás:

A program célja bemutatni egy olyan online platformot, amely a szociálisan hátrányos helyzetben és környezetben élő fiatalok (15-19 év közötti)  oktatását szolgálja. A platform 50 interaktív oktatási játékot tartalmaz, melyek által fejleszthetők a fiatalok szociális- és életkészségei, ezáltal elősegítve az önálló életre való felkészülést és a társadalmi integrációt.     

A képzési program, hatékonyan kombinálja a jól bevált képzési technikákat (játékosítás, problémamegoldáson alapuló tanítás, szimuláció, gyakorlat-orientált oktatás) különböző digitális eszközökkel. 

A képzés időtartama:

8 óra

A képzés lebonyolítási formája:

Workshop

A csíkszeredai Spektrum Oktatási Központtal partnerségben

A képzés helyszíne:

Az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Csíkszereda

A képzés naptára:

2021. április 22., 23. (10.00 - 14.00 óra között)

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák

A program segítségével az iskolai tanácsadók és pedagógusok felismerik a játék fontosságát a fiatalok fejlődésében (önismeret és önreflexió a játékon keresztül), valamint elsajátítják a játék módszertanát és annak alkalmazását a képzési-oktatási folyamatban. 

A képzési program témáinak időbeosztása

TÉMÁK

Időtartam

A képzési program rövid ismertetése: célok, célcsoport, programszerkezet, várható eredmények. A résztvevők regisztrálása az online platformra. Az oktatójáték szabályzatának ismertetése. 

1 óra

A fiatalok képzési programjának és módszertanának ismertetése. 

1 óra

1-es modul. Öngondoskodás és családtervezés

1 óra

2-es modul. Pénzgazdálkodás

1 óra

3-as modul. Ételgazdálkodás

1 óra

4-es modul. Háztartásvezetés 

1 óra

5-ös modul: Karrier és az ehhez szükséges kompetenciák

1 óra

Beszélgetés: az online platform és a képzési program gyakorlati alkalmazásáról az oktatásban.

Összefoglaló, értékelés, visszajelzés.  

 

1 óra

Összesen képzési óra:

8 óra

A kurzuszáró értékelés módozata: 

Az oktatójáték alkalmazási lehetőségienek  bemutatása.

1.2. Humánerőforrás

Képző:

Hitter Kovács Andrea, magyar-német szakos tanár, Venczel József Szakközépiskola, Csíkszereda, tréner – Spektrum Oktatási Központ Csíkszereda 

Programfelelős módszertanos:

Csiszér Mária, módszertanos tanár, Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

1.3. Gazdasági szempontok

Résztvevők tervezett összlétszáma: 

25

Részvételi díj:

50 lej/résztvevő

 

2021. április 22., csütörtök

9.00-10.00

 • Bevezetés, ismerkedés
 • Kommunikációs és problémamegoldási kompetenciák fejlesztésének a fontossága iskolai környezetben
 • Szociális és életkészségek birtoklásának fontossága az iskola kapuján kilépő fiataloknak

10.00-11.00

 • Regisztráció a platformra
 • Öngondoskodás (testi és lelki egészség) és családtervezés (1. modul, I. rész)

11.00-11.15

 • Szünet

11.15-12.45

 • Önértékelés, öntudat és önismeret, interperszonális kapcsolatok és kommunikációs készségek, érzelmi intelligencia (1. modul, II. rész)
 • Az 1. modulhoz tartozó feladatok megoldása

12.45-13.00

 • A nap értékelése, zárás

2021. április 23., péntek

9.00-10.00

 • Pénzgazdálkodás, Ételgazdálkodás, Háztartásvezetés, Karrier és az ehhez szükséges kompetenciák című modulokhoz tartozó elméleti és gyakorlati rész megismerése

10.00-10.15

 • Munkacsoportok kialakítása, feladatok kiosztása

10.15-11.30

 • A fenti témakörök gyakorlati alkalmazása tanórákon

11.30-11.45

 • Szünet

11.45-12.30

 • A munkacsoportos tevékenységek eredményeinek bemutatása

12.30-13.00

 • Zárás, értékelés