21. Cyberbullying - Online zaklatás

IRATKOZÁSI HATÁRIDŐ: 2021. május 11.

KEZDÉSI IDŐPONT: 2021. május 14., 16 óra

A KÉPZÉS BEMUTATÁSA

Célcsoport:

Tanárok, osztályfőnökök, iskolai tanácsadók, iskola pszichológusok

Képzési nyelv:

magyar

Indoklás:

A mobil tehnológiai eszközök egyre gyakoribb használata és a folyamatos online jelenlétnek köszönhetően, egyre több fiatal áldozata, részese vagy/és szemtanúja az online zaklatásnak.

Az iskolai erőszak virtuális világra „kiterjesztett”, sok szempontból szövevényesebb és komolyabb következményekkel járó változata az online zaklatás, a „cyberbullying”.

Jelen programon keresztül szeretnénk felhívni a pedagógusok figyelmét az online zaklatás különböző formáira és a jelenség következményeire.

A program során bemutatásra kerül az ACBC (Address Cyberbullying by Creating a Conscious Online Community) online oktató játék és ennek használatára vonatkozó Útmutató. Mindkét anyag hatékonyan használható a fiatalok oktatásában, képzésében. Célja, az online zaklatás felismerése, a jelenség hatásának és következményeinek megismerése, ezáltal ösztönözve a fiatalokat arra, hogy elgondolkodjanak a saját, illetve környezetük online térben való jelenlétén és megnyilvánulásain. Az előbb említett eszközök a helyes online média használatra tanítják a fiatalokat, fejlesztve a kritikus gondolkodást, mely létfontosságú a digitális világban.   

A képzés időtartama:

10 óra

A képzés lebonyolítási formája:

Fizikai jelenlétet igénylő képzés

Helyszín/partner:

Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda/

A csíkszeredai Spektrum Oktatási Központ

A program tananyaga és a fejlesztendő kompetenciák

A program a pedagógusok azon kompetenciáját fejleszti, mely segítségével felismerik és megértik az online zaklatást és ennek különböző formáit, illetve megértik az online zaklatás tudatosításának fontosságát az iskolákban.

A képzés során a pedagógusoknak lehetőségük adódik megismerni és tanulmányozni a 2019 őszén hatályba lépett Román Oktatási Törvény azon kiegészítését (Legea nr. 221/2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011), amely meghatározza az iskolai zaklatás (bullying) fogalmát, és amely kötelezi a tanintézményeket, hogy a bullying ellen fellépjenek. 2020. január 10-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben az a módszertan, amely a 2019-es törvény alkalmazását konkretizálja. Ez a módszertan részletezi az iskolára háruló feladatokat, ami a bullying megelőzését, kezelését, a diákok és tanárok (tovább)képzését illeti a bullying megelőzése érdekében.

A képzésen való részvétel során a pedagógusok saját oktatási intézményükre alkalmazható online zaklatás elleni stratégiát dolgoznak ki, illetve  megtanulják hatékonyan használni az ACBC online játékot és az erre vonatkozó lecketervet.  

A képzési program témáinak időbeosztása

TÉMÁK

Időtartam

Az online zaklatás jelenségének megismerése, az online zaklatás formái, a résztvevők tapasztalatainak megosztása a jelenség kapcsán.

2 óra

Az online zaklatás jelenségével szembeni küzdelem – iskolai stratégiák kidolgozása a 221/2019-es sz. Törvény alapján, lehetőségek.

2 óra

Az ACBC oktatói játék Útmutatójának ismertetése

 1 óra

Az ACBC oktatói játék letöltése és tesztelése, visszajelzés a résztvevők részéről.

 2 óra

Az ACBC játék lecketervének ismertetése

1 óra

Kiscsoportos beszélgetés az ACBC oktatói játék felhasználási lehetőségeiről

1 óra

Következtetés, értékelés és visszajelzés.

1 óra

Képzési órák száma összesen:

10 óra

A képzés naptára

1-es sz. Csoport

2021. május 14., 15.

…….. sz. Csoport

 

Képző:

Hitter Kovács Andrea, magyar-német szakos tanár, Venczel József Szakközépiskola, Csíkszereda, tréner – Spektrum Oktatási Központ Csíkszereda

Programfelelős módszertanos:

Csiszér Mária, módszertanos tanár, Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

Résztvevők tervezett összlétszáma:

20

Részvételi díj:

60 lej/ résztvevő