AVENTURI ÎN LUMEA DIGITALĂ!
Digitális kaland!

Kezdőknek

A KÉPZÉS INFORMÁCIÓI

    1. Tananyag leírása

Célcsoport:

egyetemelőtti oktatásban dolgozó pedagógusok /
 tanítók, tanárok

Képzési nyelv:

Román, magyar

Indoklás:

A tevékenységek célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az online tanítási-tanulási-értékelési folyamatban szükséges digitális készségeket.

A program minden pedagógusnak és/vagy tanárnak szól, füg­get­lenül a szaktól, és segítséget nyújt az információs tech­no­ló­gia és az internetes eszközök használatának meg­is­me­ré­sé­ben. A program során a tevékenységek interaktívak, cso­por­to­san vagy külön-külön, konkrét példákkal, és a részt­vevők együttműködését, valamint aktív részvételét igénylik.

 

A képzés időtartama:

20 tanóra

A képzés lebonyolítási formája:

On line/e-learning

 

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák

- Online osztály kezelése a Google Classroom alkal­ma­zás­sal;

- tananyagok tárolása a Google Drive-on;

- Online oktatási tevékenységek a Google Meet alkal­ma­zással;

- Interaktív online tevékenységek, kooperatív játékok a Zoom, Padlet, Trello, Mentimeter alkalmazással;

- Házi feladatok, (teszt)kérdések, tananyagok és téma­körök készítése az online tanteremben;

- Interaktív órák készítése a Google Dokumentumok, a Google Slide és a Google Táblázatok segítségével;

- Online értékelés a Google Forms alkalmazással és a Red­menta segítségével;

- Online és offline képek szerkesztése;

- Online játékmódszer (gamifikáció) a Kahoot!, Learning Apps, Quizlet, Quizizz, Genially, Canvas alkalmazással;

- Online prezentációk készítése a Prezi Video segít­sé­gével;

- Interaktív játékok: élménypedagógia, energetizálás.

A képzési program témáinak időbeosztása

TÉMÁK

Időtartam

Online osztály

2 óra

Interaktív tanórák és dokumentumok

6 óra

Tanulás játékkal

4 óra

Online bemutatók

4 óra

Online kérdőívek

4 óra

Összesen képzési óra:

20 óra

A képzés naptára

1-es sz. csoport

2021. október 27., 28., 29-én 16.00-19.00 óra között és
         november 3., 4., 5-én 9.00-12.00 óra között

…….. sz. csoport

 

…….. sz. csoport

 

…….. sz. csoport

 

A kurzuszáró értékelés módozata:

portofolió – egy projekt elkészítése

1.2. Humánerőforrás

Képző(k):

Vad Zoltán, informatikatanár, CISCO oktató, Google szakértő, élményinformatikus, ”Legyen Élmény A Suli” tréner–
Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad 

Mihály Adél, tanító, formator, ”Legyen Élmény A Suli” tréner–Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szatmár

Programfelelős módszertanos:

Csiszér Mária, módszertanos tanár,

Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

1.3. Gazdasági szempontok

Résztvevők tervezett összlétszáma:

25 résztvevő / 1 csoport

Részvételi díj:

100 lej/résztvevő