Tantárgyközi projektek

A KÉPZÉS INFORMÁCIÓI

    1. Tananyag leírása

Célcsoport:


 óvodapedagógusok, tanítók, tanárok

Képzési nyelv:

 magyar

Indoklás:

 

A képzés célja, hogy a résztvevők pedagógiai gyakorlatukban alkalmazható ismereteket szerezzenek a projektpedagógiával kapcsolatban, szembesüljenek azzal, hogy az újszerű, együttműködésen alapuló megoldások – mint a tantárgyközi projektek is – segítik a tanulók élményszerű ismeretszerzését, annak többrétű felhasználását. A közös tanulási tevékenységekben való részvétel, a pedagógusok közti rendszeres együttműködés jelentős pozitív hatást kiváltó tényező lehet mind a pedagógusi, mind a tanulói munkára.

 A tantárgyközi csoportmunka hangsúlyozására célszerű és ajánlott, ha egy intézményből többféle tantárgyat tanító pedagógusok jelentkeznek, akik a képzés során együtt dolgoznak egy tetszőleges témában. Igény esetén másfajta csoportszervezésre is lesz lehetőség.

A képzés időtartama:

30 óra

A képzés lebonyolítási formája:

On line/e-learning

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák

Ráhangoló játékos feladatok, jégtörők

Megvalósított projektek, jó gyakorlatok bemutatása, tapasztalatok megosztása

Az interdiszciplinaritás jelentősége

A projekt megvalósításának lépései

A projektorientált tanulás jellemzői

A pedagógus új szerepben

Csoportszervezési módok

Fejlesztő értékelés (önértékelés, társértékelés, stb.)

Kooperatív tanulási módszerek

Projektmunkánál (is) alkalmazható digitális felületek bemutatása

Projektek megvalósítása csoportokban

A képzési program témáinak időbeosztása

TÉMÁK

Időtartam

Ismerkedés, ráhangolódás, jégtörők

1 óra

Megvalósított projektek, jó gyakorlatok bemutatása

3 óra

A projekt megvalósításának lépései

3 óra

Fejlesztő értékelés

4 óra

Digitális felületek bemutatása

4 óra

Egyéni és csoportos konzultáció

5 óra

Projektmunka

5 óra

Elkészített projektek bemutatása

4 óra

Értékelés, visszacsatolás

1 óra

Összesen:

30 óra

A képzés naptára

I. csoport

2022. január 11 – 31.

II. csoport

  2022. február 8 – 28.

III. csoport

2022. március 1 – 19.

 

 

Az értékelés módozata:

Elkészített projektek bemutatása, értékelés

1.2. Humánerőforrás

Képző(k):

Portik Zsolt, történelemtanár

Gidró Melinda, magyartanár

Programfelelős módszertanos:

Csiszér Mária, módszertanos pedagógus, „Apáczai Csere János” Pedagógusok Háza

1.3. Gazdasági szempontok

Résztvevők tervezett összlétszáma:

25 személy/ 1 csoport

Részvételi díj:

150 lej