JOCUL ÎN CLASĂ
JÁTÉK AZ OSZTÁLYBAN  – A szociális kompetenciák fejlesztése az élménypedagógia módszerével

 

IRATKOZÁSI HATÁRIDŐ: 2021. november 26-én 15 óráig

KEZDÉSI IDŐPONT: 2021 december 6-án, 17 órától (egyeztetés alatt)

A KÉPZÉS INFORMÁCIÓI

 

  1. Tananyag leírása

Célcsoport:

Minden felsőfokú képesítéssel rendelkező, pedagógus munkakörben foglalkoztatott, illetve felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott dolgozó, akik oktatási és nevelési céljaik elérése érdekében kívánnak új játékokat és pedagógiai szemléletmódot megismerni. Nyitottak a tapasztalati tanulás különböző oktatási helyzetekben és nevelési céllal történő alkalmazása iránt.

Képzési nyelv:

Magyar

Indoklás:

A résztvevőkben tudatosítani a játék tanórán felhasználható lehetőségeit és fontosságát, sokoldalú alkalmazhatóságát az egyes nevelési, és oktatási helyzetekben.

A résztvevő váljon tudatossá abban, hogy milyen pedagógiai szerepköröket választhat a játékos tanórák megtartásához.

Ismerjen meg olyan munkamódszereket, melyeket tanórai keretek között felhasznál a játékokban, saját célcsoportjához igazítva, tantárgyi tananyag tartalmakhoz kapcsolódva.

A képzés időtartama:

30 tanóra

A képzés lebonyolítási formája:

On line/e-learning

 

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák

 • ISMERKEDÉS, ENERGETIZÁLÁS, A MÓDSZER RÖVID ISMERTETÉSE (Ismerkedési és energetizáló játékok - Saját élmény; A módszer rövid ismertetése a játékok elemzésén keresztül és a játékok összegyűjtése)
 • A JÁTÉK SZEREPE ÉS HELYE A TANÓRÁN (Csoportalakító, ismerkedési, energetizáló játékok; Sajátélmény feldolgozása és az alkalmazott játékok szerepe és helye a tanórán)
 • KIHÍVÁS, SZÓRAKOZÁS, TANULÁS ÉS A TAPASZTALATI TANULÁS A TANÓRÁN (Tantárgyspecifikus kiscsoportos játékok bemutatása - pl. irodalom, matek, természetismeret, ének... órákon játszható játékok; Sajátélmény feldolgozása, a tapasztalati tanulás megismerése, a tantárgyakhoz kapcsolódóan; A kihívás, a szórakozás, a megfelelés és a tanulási folyamat megélése)
 • PEDAGÓGIAI SZEREPKÖRÖK VARIÁCIÓI ÉS LEHETŐSÉGEI (Célcsoportra és fejlesztendő területre szabható tanórai játékok; A pedagógus szerepkörei és a szerepkörök alkalmazási lehetőségei: facilitátor, játékvezető, moderátor, előadó...)
 • A SZABAD VÁLASZTÁS (Élménypedagógiai gyakorlat - saját élmény; Sajátélmény feldolgozása; A szabad választás lehetőségei - a választás szabadsága elv bemutatása és értelmezése)
 • ISMERET ÁTADÁS, GYAKORLÁS, ELLENŐRZÉS JÁTÉKKAL (Csoportalakító, ismerkedési, energetizáló játékok; A saját élmények feldolgozása; A játékok felhasználási és fejlesztési lehetőségei az ismeret átadás, a gyakorlás és az ellenőrzés területein)
 • VERSENY, EGYÜTTMŰKÖDÉS, FEJLŐDÉS (Teljes csoportos tantárgyspecifikus játékok bemutatása - pl. irodalom, matek, természet, ének... órákon játszható játékok; Saját élmény feldolgozása; A verseny és az együttműködés a fejlődés szolgálatában - A versenyhelyzet és az együttműködés előnyei pl. kudarctűrő képesség, motiváció... és hátrányai pl. negatív énkép kialakulása; Játékeszköz fejlesztés tanórai felhasználásra - pl. kíváncsi kocka készítés, saját kártyalapok tervezése)
 • ÉRTÉKELÉSI ÉS VISSZAJELZÉSI LEHETŐSÉGEK (Élménypedagógiai gyakorlat - saját élmény; Saját élmény feldolgozása; Értékelési és visszajelzési lehetőségek bemutatása és értelmezése)
 • ADAPTÁLÁSI LEHETŐSÉGEK (Komplex, oktatási és nevelési céllal alkalmazható, élménypedagógiai gyakorlat; Saját élmény feldolgozása; Az adaptálási lehetőségek feltárása és kidolgozása - a módszer és a játékok saját célcsoportra szabása)
 • JÁTÉKOS ÓRAVÁZLAT KÉSZÍTÉS (Játékos óravázlat elkészítése)
 • ZÁRÓ ÉRTÉKELÉS ÉS A KÉPZÉS ZÁRÁSA (A képzés tartalmi, emocionális és gyakorlati hasznosíthatóságának értékelése. Visszajelzések adása - a résztvevők egymásnak és a trénereknek; Folytatási lehetőségek és a képzés zárása. Résztvevői célok kitűzése. A záró gondolatok, észrevételek, javaslatok, interaktív szóbeli megbeszélése)

A képzési program témáinak időbeosztása

TÉMÁK

Időtartam

Ismerkedés, energetizálás, amódszer rövid ismertetése

1,5 óra

A játék szerepe és helye a tanórán

2 óra

Kihívás, szórakozás, tanulás és a tapasztalati tanulás a tanórán

2,5 óra

Pedagógiai szerepkörök variációi és lehetőségei

2,5 óra

A szabad választás

3 óra

Ismeret átadás, gyakorlás, ellenőrzés játékkal

3 óra

Verseny, együttműködés, fejlődés

4,5 óra

Értékelési és visszajelzési lehetőségek

2,5 óra

Adaptálási lehetőségek

3,5 óra

Játékos óravázlat készítés

2,5 óra

Záró értékelés és a képzés zárása

2,5 óra

Összesen képzési óra:

30 óra

A képzés ideje:

2021. december 6. – 18, többnyire délutánonként vagy szombaton, a csoporttal közös megegyezés alapján kialakított órarend alapján

Kezdési időpont: 2021 december 6-án, 17 órától

A kurzuszáró értékelés módozata:

A továbbképzésen elsajátítottak értékelésére a résztvevő által írásban leadott/beküldött óravázlat (záródolgozat) formájában kerül sor.

Az óravázlatot legkésőbb a képzés utolsó napját követő 30-ik napon belül kell leadni.

A beadandó dokumentum terjedelme minimum 2 A4-es oldal. Maximum korlátozás nincs.

A záródolgozat sikeresnek tekinthető, ha az tartalmaz:

- minimum 5 tanórán felhasználható játékot,

- értékelési szempontokat,

- munkamódszereket,

- komplex óravázlatot.

A részvételt igazoló Tanúsítvány kiállítása a záródolgozatok beküldése után történik, a résztvevők e-mailben fogják ezeket megkapni.

1.2. Humánerőforrás

Képző:

Besnyi Szabolcs – élménypedagógiai tréner,

a Katalizátor Pedagógusképző Központ Bt.

Programfelelős módszertanos:

Erősdi Edit, módszertanos pedagógus

1.3. Gazdasági szempontok

Résztvevők tervezett összlétszáma:

Max. 30 résztvevő / 1 csoport

Részvételi díj:

330 lej/résztvevő

Befizethető 1 vagy 2 részletben. A csoportalakításról és a befizetés részleteiről a beiratkozási határidő lejárta után a beiratkozáskor megadott e-mail címen értesítjük a résztvevőket.