21.DIGITÁLIS MENTORTANÁROK AZ OKTATÁSBAN

online képzés, 2022. március 9–április 13.

Iratkozási határidő: 2022.03.01.

 

A KÉPZÉS INFORMÁCIÓI

 21.1. Tananyag leírása

Célcsoport:

Minden felsőfokú képesítéssel rendelkező, pedagógus munkakörben foglalkoztatott, aki nyitott, innovatív és kezdeményező módon viszonyul az IKT-eszközök és digitális felületek használatához és képesnek érzi magát a megfelelő módszertan elsajátítása után arra, hogy saját munkakörnyezetében felkarolja azokat, akik segítségre, támogatásra szorulnak oktatási folyamatuk digitalizációja kapcsán.

Képzési nyelv:

Magyar

Indoklás:

A járványhelyzetben kialakult különböző oktatási formák során láthatóvá vált, hogy a pedagógusok digitális kompetenciái nagyon széles skálán mozognak. Vannak, akiknek digitális műveltsége lehetőséget teremt arra, hogy innovatív módon reagáljanak a kihívásokra, míg másoknak az új helyzet szinte megugorhatatlan pedagógiai és technikai nehézséget jelentett. Ezt a szakadékot áthidalhatjuk egy mentorrhálózat kiépítésével, melyben a mentorok személyreszabott segítséget nyújthatnak a technikai elakadásokban, párosítva és megtámogatva azt a megfelelő digitális pedagógiai módszertannal és 21. századi szemlélettel. Egyszerre kell adnunk újfajta nézőpontokat és módszereket emészthető és adaptálható módon, de időt és helyzeteket kell delegálnunk a technikai kérdésekre, fejlesztésre, felzárkózási lehetőségekre is. Jelen képzésünk célja, hogy digitálisan már valamelyest képzett pedagógusoknak segítsünk abban, hogy munkatársaiknak hathatós segítséget nyújtsanak a digitális eszközök használatával, illetve az azokra épített oktatási tevékenységekkel kapcsolatban. Ebben a képzési folyamatban a technikai és szemléletbeli segítség- és iránymutatás elsajátítása lesz a központi tematika.

 

A képzés időtartama:

25 óra

szinkron 13 óra, aszinkron 12 óra

A képzés lebonyolítási formája:

On line/e-learning

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák

 • Ismerkedés, energetizálás, csoportdinamika kialakítása (Ismerkedési és energetizáló játékok - Saját élmény; Csoportdinamika - involválódás öndefiníción keresztül)
 • Tanárszerep változásai: Mitől mentor a mentor?
 • Túl a digitálián! Faciltálás és támogatás
 • Diagnózisok: Pedagógiai SMART célok kitűzése (saját SMART-ok felállítása a képzés vonatkozásában)
 • Digitális pedagógiai módszertan: SAMR modell és alkalmazása (SAMR modell megismerése, minden szintre feladatbank vagy projekt kitalálása csoportokban)
 • 21. századi kompetenciák fejlesztése (a 21. századi kompetenciák keretrendszerének megismerése, gyakorlatba való átültetése, ismert digitális felületekkel való csoportmunka, előzetes szempontok szerinti megvizsgálás és bemutatás)
 • Visszajelzés
 • Fejlődési szemlélet (growth mindset)
 • Asszertív kommunikáció
 • Pozitív visszajelzés (egész napos saját élményes munka a visszajelzés elméletei mentén: klisék, újrakeretezett, átfoglamazott visszajelzések, drámajátékos helyzetgyakorlatok, támogató technikák azonosítása, elsajátítása)
 • Digitális kalandorok: Új felületek felfedezése és bemutatása (csoportmunka, a csoport számára teljesen új felület kipróbálása, megismerése és előzetes szempontok mentén való bemutatása és “eladása” a többi csoportnak)
 • Saját digitális mentorporjekt kidolgozása és bemutatása (egyéni munka tréneri facilitálással, a korábbi alkalmak mentén megismert szempontok szerint, prezentálás egymásnak)
 • Záró értékelés és a képzés zárása  (A képzés tartalmi, emocionális és gyakorlati hasznosíthatóságának értékelése. Visszajelzések adása - a résztvevők egymásnak és a trénereknek; Folytatási lehetőségek és a képzés zárása. Résztvevői célok kitűzése. A záró gondolatok, észrevételek, javaslatok, interaktív szóbeli megbeszélése)

A képzési program témáinak időbeosztása

TÉMÁK

Időtartam

Ismerkedés, energetizálás, csoportdinamika kialakítása

2,5 óra

Tanárszerep változásai: Mitől mentor a mentor?

Túl a digitálián! Faciltálás és támogatás

 

2,5 óra

SMART célok kitűzése

Digitális pedagógiai módszertan: SAMR modell és alkalmazása

21. századi kompetenciák

4 óra

Visszajelzés: Fejlődési szemlélet (growth mindset)

Asszertív kommunikáció

Pozitív visszajelzés

4,5 óra

Digitális kalandorok

Új felületek felfedezése és bemutatása

5 óra

Saját digitális mentorporjekt kidolgozása és bemutatása

5 óra

Záró értékelés és a képzés zárása

1,5 óra

Összesen képzési óra:

25 óra

A képzés naptára

Kezdési időpont: 2022.03.09, szerda, 16.30-18,00, a további szinkron alkalmak ugyancsak szerdánként még 5 hétig, képzés utolsó napja: 2022 04.13.

A kurzuszáró értékelés módozata:

A továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzésére a résztvevő által írásban leadott projektterv formájában kerül sor. A projekttervet legkésőbb a képzés utolsó napját követő 30-ik napon belül kell leadni.

A beadandó dokumentum terjedelme minimum 2 A4-es oldal. Maximum korlátozás nincs.

A záródolgozat sikeresnek tekinthető, ha az tartalmaz:

- minimum 1 újonnan megismert digitális felületet,

- bemutatási szempontokat,

- munkamódszereket,

- időtervet

- célcsoportot.

 21.2. Humánerőforrás

Képző(k):

Váczi Dorottya

Galambos Attila

#újpedagógia

Programfelelős módszertanos:

Erősdi Edit

 21.3.Gazdasági szempontok

Résztvevők összlétszáma:

A csoport indításához 20 fő részvétele szükséges. A csoportot jelentkezés sorrendjében alakítjuk ki. Túljelentkezés esetén, későbbi idópontban második csoport indítása lehetséges.

Részvételi díj:

275 lej/fő, 20 résztvevő esetén