INTRODUCERE ÎN EDUCAȚIA ȘI PEDAGOGIA MONTESSORI

Termen de înscriere: 20 octombrie 2022
Demarare program: 24 octombrie 2022, ora 10

Criterii curriculare

Public ţintă vizat:

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar – educatori, învăţători

Limba de predare:

Limba română, limba maghiară

Justificare:

Chiar și după un secol de existență, viziunea Mariei Montessori privind  copilul și educația rămâne de actualitate, prin înțelegerea profundă a ființei umane și prin dragostea aparte arătată copilului. A fost primul pedagog care a susținut că educația începe de la naștere, vârsta de 0-6 ani fiind decisivă în formarea viitorului adult, educația trebuie să urmeze dezvoltarea naturală a copilului. Studiile recente au arătat că persoanele cele mai creative și cele mai de succes sunt cele care în copilărie au fost lăsate să fie ele însele, să fie independente și creativeDin păcate, această alternativă  există  în România doar în mediul privat,  singura instituție care pregătește educatoare este Montessori Institute of Bucharest, iar costurile cursului sunt ridicate.

Durată curs:

12 ore

Locul de desfășurare a programului și forma de organizare:

Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” Miercurea Ciuc

Curriculum-ul programului – Competențe vizate

  • cunoașterea conceptelor pedagogiei Montessori: tendințe umane, planuri de dezvoltare,  mintea absorbantă, perioade senzitive;
  • cunoașterea importanței observării copilului preșcolar și modul în care se realizează o observare obiectivă
  • înțelegerea rolului mediului  și al adultului în dezvoltarea copilului,  între 3-6 ani
  • implementarea soluțiilor pentru învățare online

Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

Timp alocat

Copilăria timpurie - dezvoltarea și nevoile copilului între 3-6 ani

Importanța mediului pregătit; Ariile din clasa Montessori: viața practică, senzorial, limbaj, matematică, cultură;

5 ore

Educatorul Montessori; Învățarea online - organizarea activităților în mediul virtual, exemple de activități pentru fiecare arie

5 ore

Evaluare

2 ore

Total ore curs

12 ore

Calendarul programului

Grupa 1

24 25 octombrie 2022

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

portofoliu - Prezentarea unui produs și a pașilor prin care s-a efectuat

Resurse umane

Formatori implicaţi:

Jurcă Adina Maria, profesor pentru învățământul preșcolar, Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, Miercurea Ciuc, certificat formator, seria G, nr. 00407458 (secția română)

Borcsa Tímea -  profesor pentru învățământul primar - Școala Gimnazială ”József Attila”, Miercurea Ciuc (secția maghiară)

Derzsi Élthes Piroska -  profesor pentru învățământul primar - Școala Gimnazială ”József Attila”, Miercurea Ciuc

Responsabil program:

Kovács Dorina, profesor metodist, Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Harghita

Criterii economice

Număr total de cursanţi planificaţi:

30 participanți / 1 grupă

Taxă de participare:

100 lei/cursant