4. Franz Kett pedagógia képzés

2022 december 16-18.

Beiratkozási határidő: 2022.12.02.

 4.1 Kurrikulum

Célcsoport: Óvodában, általános iskolában vagy középiskolában dolgozó pedagógusok

Képzési nyelv: Magyar

Indoklás:

A Franz Kett Pedagógiát Franz Kett bajor pedagógus és katekéta, valamint Esther Kaufmann nővér alapította a múlt század 70-80-as éveiben. Ezt követően a két alapító egyénileg továbbfejlesztette koncepcióját. A Kett-pedagógia pedagógiai rendszer, melynek jellemzői a következők: a gyermek önképzésének támogatása; az életöröm felébresztése, fejlesztése pedagógiai és didaktikai eszközökkel; a gyermek önmegvalósításának segítése; az egészséges, elismerő, értékeken alapuló interperszonális kapcsolatok kialakításához szükséges készségek kialakítása; a környezettel és a társadalmi környezettel való gondoskodó kapcsolat képességének kialakítása;

A Franz Kett pedagógia egységes pedagógia, az egész ember nevelésére irányul. Nem csak egy módszer, hanem egy teljes pedagógia. Reformpedagógiának is nevezhetjük.

A képzés időtartama20 tanóra

A képzés lebonyolítási formája:

Jelenléti képzés a COVID-19 járvány megelőzése érdekében hozott, érvényben lévő intézkedések betartásával Gyergyószentmiklóson

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák:

  • Pedagógusok készségeinek fejlesztése a Franz Kett pedagógia gyermekfejlesztési hatékonyságának felismerésében és tudatosításában,
  •  Szakmai önismeret;
  •  Kompetenciák a Franz Kett pedagógia oktatási-nevelési folyamatban történő alkalmazásához.

A képzési program témáinak időbeosztása

TÉMÁK

Időtartam

FRANZ KETT pedagógia bemutatása

2 óra

Bevezető a  Franz Kett pedagógia módszereibe

8 óra

Gyakorlat

10 óra

Összesen képzési óra:

20 óra

A képzés naptára: 2022 dec 16-18.

A kurzuszáró értékelés módozata: Kérdőív, didaktiakai anyagok

 4.2. Humánerőforrás

Képző: Nagy Enikő (Sr. Kriszta –Mallersdorfi Ferences Nővér )  vallástanár

Programfelelős módszertanos: Kiss-Pataki Adél Annamária, módszertanos pedagógus

 4.3. Gazdasági szempontok

Résztvevők tervezett összlétszáma:

 25 résztvevő

Részvételi díj:

120 Ron/ résztvevő